Туристичні тренди, народжені пандемією

Серед загальних тенденцій туристичної галузі, спричинених пандемією, є багато позитивних. Їх втілення в життя у допандемійний період тривало б роками-десятиліттями, коронавірус ці процеси значно прискорив.
Туризм нині став більш індивідуальним та екологічним.
Пандемія стала поштовхом до розвитку й активного використання віртуальних офісів та навчальних авдиторій.

Read More