Українські сліди у Кракові. Початки міста віслян і зв’язки з Руссю

Продовжуючи тему українських слідів у Кракові, публікуємо другу статтю циклу, яка розповідає історію міста в період VII-X століть.

Перша стаття циклу: Українські сліди у Кракові. Давні пам’ятки з території України


Іван Парнікоза

Виникнення Кракова овіяне таємницею. Його пов’язують зі слов’янським племенем віслян, про яке відомо дуже мало. Для розвитку міста велике значення мали також його зв’язки з Великоморавською державою, з якої християнство та культурні впливи могли поширитися на терени як сучасної Польщі, так і України ще до офіційного прийняття ними християнства.

Відоме з кількох джерел, одне з головних «пра-польських» племен – вісляни асоціюються зі своєрідною археологічною специфікою Краківської землі в додержавний період раннього середньовіччя.  Характерною рисою Краківської землі є великі кургани, великі городища від 1-5 і до 10 га та, так звана, біла кераміка. Великі городища в даний період (перед Х ст.) можна знайти також у Великій Моравії. Загалом, в випадку Сілезії чи Малопольщі, зовсім не важко знайти зв’язки з Великоморавською державою чи Чехією.

Кургани виступають поблизу давніх осередків племінної та ранньо-державної влади: в Перемишлі, Сандомирі, Кракові та недалеко від Гродка над Бугом (Husynne). Монументальні краківські кургани датовані на «віслянський» час, трактуються як матеріальні свідчення буремної епохи пов’язаної з центром племінної влади в районі сучасного Кракова. У місті височать величні кургани Ванди та Крака (припускають що вони походять з VII-VIII ст. н. е.). Краківські кургани нагадують аналогічні на Русі (Чернігів – Чорна Могила, кургани в Гнездово під Смоленськом) чи Скандинавії (Gammle UppsalaJelling). Якщо ще пошукати прототипи, то можна зупинитися на Норвегії, де курганів датованих IX ст., набагато більше.

Курган Крака (Kopiec Krakusa) знаходиться в міському районі Подгуже (Podgórze) на підвищенні Ренкавка (271 м н.р.м.) в пасмі Кремьонек між вул. Марієвського (Maryewskiego) та алеєю Сілезьких Повстанців (Powstanców Śląskich).  Сучасного вигляду він набув після реконструкції в 1950-х рр. і має 50 м в діаметрі та висоту 14 м.  Вважається, що спочатку він був вищим – до 16 м, і більшим – діаметр досягав 63 м. Спочатку був зведений менший курган з піску, потім зроблено ізоляцію з глини і насипано більший курган. Поховання відсутнє, або містилося на його верхівці, а тому не збереглося.

За типом зведення: тобто насипанням спочатку невеликого, а потім зверху більшого кургану, існує велика подібність до Чорної Могили в Чернігові. За переказом, у ньому похований легендарний засновник Кракова – князь Крак. Цей переказ також дуже добре перегукується з аналогічним – про заснування Чернігова легендарним князем Чорним, який начебто похований у кургані Чорна могила. Мешканці краківської землі (вісляни?), як і більшість слов’ян дохристиянського часу не ховали, а спалювали своїх померлих.

Відомий польський ботанік В. Шафер відшукав на верхівці цього кургану рештки величезного дуба, який зростав на верхівці кургану. Тож в ті далекі часи як на берегах Вісли, так і на берегах Дніпра (згадаємо знахідки ритуальних дерев дуба в гирлі Десни) височіли святі дерева слов’ян. Цікаво, що до середини ХІХ ст.  курган Крака оточували чотири менші кургани, які, на жаль, були знищені при розбудові краківських фортифікацій.

Неподалік від кургана Крака розташований один з найстаріших краківських костелів. Непоказна будівля костелу св. Бенедикта сягає Х ст. Зведений початково як ротонда, цей храм є ровесником нашої Десятинної церкви.

Костел св. Бенедикта та його розташування на схемі Кракова

Інший стародавній курган –  курган Ванди (Kopiec Wandy), знаходиться в межах дільниці Нова Гута (Nowa Huta) між вул. Пташицького (Ptaszyckiego) та Бардоса (Bardosa). Це досить далеко від центру, тому, щоб дістатися сюди, доведеться скористатися трамваєм № 17 чи 21 з центру до зупинки «Курган Ванди».

За переказами, Ванда була донькою того ж таки князя Крака, яка відмовила саксонському князю стати його дружиною та віддати своїх слов’ян під німецьке панування. Княгиня Ванда не хотіла німця за чоловіка та воліла покінчити життя, щоб не дістатися йому до рук. В цьому символ віковічного протистояння слов’ян німецькій експансії. За подробицями з відповідних легенд ми відсилаємо читача до Ігнатія Крашевського з його класичним «Старим оповіданням» («Stara Baśń»), натомість зауважимо, що ці кургани були єдиними монументальними пам’ятками людської діяльності які височіли на надвіслянських плато задовго до того, як на крейдяній скелі над Віслою виріс замок Вавель.

Існував і третій краківський курган – курган Естерки. Він був розміщений на терасі річки Рудави на відстані 3 км на північний захід від Вавелю на території саду королівського палацу в Лобзові (суч. вул. Гловацького). Об’єкт був досліджений в кінці XVIII ст. і виявився порожнім. В 1950-х роках його повністю знищили через будівництво стадіону.

Цікаво також, що стародавні кургани надихнули поляків до традиції насипання штучних курганів на честь видатних подій чи відомих постатей власної історії. Так, видовий майданчик на горі Високий замок у Львові являє не що інше, як такий штучний курган, насипаний у 300-ту річницю Люблінської унії.

Краківські кургани свідчать, що сучасний Краків міг бути важливим племінним центром. Імовірно, з цим центром пов’язана також знахідка скарбу IX ст. сокировидних гривень на вул. Канонічій (ul. Kanoniczej), 13.

Як виглядав Краків на світанку своєї історії? Як Київ над Дніпром, він виник на пагорбах над долиною р. Вісла. Над багнистими розливами заплавних лук Вісли вивищувалися окремі вапнякові височини. Сформовані осадами давніх морів, мезозойські пласти вапняків піддавалися ерозії, внаслідок чого було вирізьблено дві платформи – вища та нижча. На сусідньому невеликому узвишші за відгалуженням Вісли в бік сучасного Казимира розташовувалася інше вапнякове піднесення – сучасна Скалка.

Вавельський пагорб (зліва) та Скалка (справа) на малюнку В. Зіна

Сама назва Вавель, як вважають, походить від слова що означало підвищення над розгалуженою заплавою, розливами річки. Давні вапнякові виходи – скалки, щілини яких вкривала наскельна теплолюбна рослинність, не затоплювалися під час розливів річки.

Гідрологічна ситуація в районі Кракова близько 1250 р.

Зважаючи на це, саме між гирлами річок Прондніка та Рудавки перші поселенці знайшли місце, зручне для облаштування граду. Поруч була багата на рибу та сіно заплава Вісли.

Внаслідок господарської діяльності тутешній краєвид суттєво змінився. Заплавні ліси поступилися місцем лукам, а навколишні ліси – полям. А згодом тут постало урбаністичне середовище. В якійсь мірі уявити собі як виглядав Краків колись дає можливість лука Бугу біля Дорогичина, де Замкова гора дуже нагадує Вавельський пагорб.

Уявити собі ситуацію на Віслі в районі виникнення Кракова дозволяє лука Бугу в Дорогичині

Вапнякові виходи – скалки досі помітні на схилах Вавельского пагорба

Що обумовило те, що саме тут виникло місто? Ситуація для розвитку Кракова як великого середньовічного міста була більш ніж сприятлива.

Як і у випадку Києва, найважливішим імовірно, стало вигідне географічне розташування. Від найдавніших часів через Краків провадив старовинний транс-європейський торговельний шлях, який брав свій початок десь над Чорним морем або у Києві, проходив крізь так звані Червенські городи, а далі розгалужувався. Одна його гілка через Перемишль, Завихост та Віслицю вела до Кракова та Праги, а далі – до Регенсбурга.

Схема торгових зв’язків Кракова

У Празі здавна існував великий ринок рабів, яких постачали новостворені слов’янські держави за вказівкою володарів цих держав, або з їхньої згоди. Работоргівля на чеських землях мала давнє коріння. Значна кількість золотих скарбів у великоморавських Старому Місті і Мікульчицях з IX-X ст. також вказує, що частина з них може походити з торгівлі невільниками, яку вели володарі Великої Морави з Венецією. Економічна міць останньої зароджувалося на основі продажу європейських рабів на ринки Північної Африки. Колони рабів переходили Дунай в район сучасного Лінцу в Австрії, звідки походить митний кодекс 903-906 рр., що згадує про цю торгівлю. Слов’янські купці з Чехії та Русі також постачали на продаж коней і віск.

Знахідки виробів різних культурних ареалів, зокрема варязько-руського в Заваді Лянцкоронській біля Кракова – свідчення функціонування торговельного шляху Київ-Краків-Прага.

Друга гілка торговельного шляху вела з Володимира (Волинського), Бугом та Віслою – до Трусо поблизу сучасного Ельблонга (з початку XII ст. – до Гданська), і далі – через Балтику, Фландрію та Рейн – вглиб держави франків, аж до Могунції (з так само великим як у Празі ринком рабів). Активна торгівля Русі зі Священною Римською імперією в X-XI ст. супроводжувалася також посольствами, які скеровувалися руськими князями до імператорів. В німецьких літописах збереглася інформація про посольства з 959, 973, 1040, 1042 i 1075 років.

Через Краків проходив також шлях на ринки Чорного моря. Він йшов через землі сучасної України і мав складну траєкторію. Так, знамениту атласну тканину, яку завозили до Кракова через Гданськ по Віслі, далі транспортували до Львова, а звіти – до Кам’янця-Подільського, звідки його переправляли до Білгорода, розташованого на Дністровському лимані. Тут тканини вантажили на кораблі та везли до Кафи. А вже звідти товар розвозився на ринки Анатолії.

Лесові ґрунти в околицях Кракова сприятливі для сільського господарства, тут також наявні великі поклади солі у Величці, експлуатація яких розпочалася ще в ранньому неоліті. Окрім того, багаті поклади металів сприяли добуванню заліза, свинцю, та срібла біля Олькуша. Саме ці фактори призвели до того, що виник град Крака, засновники якого точно невідомі.

Питання щодо різних етнічних впливів на засновників Кракова поки що не вирішене. В ІХ ст. Святополком І район Кракова був включений до Великої Моравії. Вірогідно, в Х ст. Краків знаходився у зоні впливу чеських Пшемислідів. В короткий період близько 950-х років Малопольща потрапила безпосередньо під чеське панування.

Столицю Віслян згадав, як вважають деякі дослідники, у своєму повідомленні Ібрагім ібн Якуб, а фрагменти тої реляції використав у “Книзі w доріг та країн” Абу Абдулах аль-Бакрі, що писав її в 1068 р. у Кордобі в Іспанії:

«Що стосується краю Болеслава, то його відстань від міста Фарага [Прага] до міста [trkw] (що читають як Краква чи Карако – тобто Краків, але певності немає) [вимагає] трьох тижнів подорожі. Місто Фарага [є] найбагатше в краю товарами. Прибувають до нього з міста trkw [Краків?] Руси та Слов’яни з товарами».

Приналежність краю Віслян до Чехії в  X ст. підтверджують численні джерела, такі як аль-Масуді, Ібрагім ібн Якуб чи празький документ 1086 р., а також Dagome iudex.

Зауважимо, що найближча до Краківської – Сандомирська земля була відмежована густими пущами та згідно з археологічних матеріалів належала до іншої племінної групи.

Використані джерела:

Іван Парнікоза,

старший науковий співробітник Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця», к.б.н.


Читайте також: 

Українські сліди у Кракові. Давні пам’ятки з території України

Українські сліди у Кракові. Нова столиця П’ястів

Українські сліди у Кракові. Вавельські та університетські скарби

 

Related posts

0 Thoughts to “Українські сліди у Кракові. Початки міста віслян і зв’язки з Руссю”

 1. Your comment is awaiting moderation.

  La dose optimale d’un médicament est: une dose suffisamment élevée pour démontrer l’efficacité dans la population cible, mais suffisamment faible pour minimiser les problèmes de sécurité et les effets indésirables. Modafinil pas cher il est utilisé pour traiter la somnolence excessive causée par l’apnée du sommeil, la narcolepsie, les troubles du sommeil. Il a été commercialisé en 1993 sous le nom de Modiodal, avant d’arriver aux États-Unis sous le nom de Provigil. http://modafinilpascher.space/modafinil-provigil/ C’est un excellent outil pour améliorer la qualité de vie en général, quel que soit votre objectif: que ce soit un étudiant, un athlète, un entrepreneur ou simplement une personne active qui recherche un bon élan!

 2. Your comment is awaiting moderation.

  Le remède se lie au transporteur de la noradrénaline et inhibe sa recapture; cette interaction est plus faible que celle observée avec le transporteur de la dopamine. Chez l’homme, le remède restaure et/ou améliore le niveau et la durée de l’état de veille et de la vigilance diurne de façon dose-dépendante. Les personnes ayant une prescription qui vivent dans un pays étaient importation de médicaments d’ordonnance est légale, Il y a la possibilité de acheter Modafinil en ligne d’une pharmacie en ligne recommandée. http://modafinilpascher.space/acheter-provigil/ Pharmacies en ligne souvent Vends Modafinil générique à un prix réduit dans les pharmacies traditionnelles. Cela peut être assez cher.

 3. Your comment is awaiting moderation.

  Le travail intellectuel intense mène à l’accumulation de fatigue au même titre que le travail physique, mais contrairement à la fatigue physique, il est beaucoup plus difficile de lutter contre la fatigue mentale. Lorsque l’on parle de médicaments intelligents, ou nootropiques, ces pilules est souvent la première molécule à être évoquée. Prix à partir de pharmacies en ligne sont souvent nettement moins chers que dans les magasins de brique et de mortier traditionnels. http://modafinilpascher.space/modafinil-vente-libre/ Voyez lequel fonctionne le mieux pour vous. Notre pharmacie en ligne vous offre une solution d’achat simple et pratique.

 4. Your comment is awaiting moderation.

  C’est un excellent outil pour améliorer la qualité de vie en général, quel que soit votre objectif: que ce soit un étudiant, un athlète, un entrepreneur ou simplement une personne active qui recherche un bon élan! Un autre examen a révélé que dans l’ensemble de recherche études c’est la fonction cognitive a été amélioré grâce à une plus grande fonction exécutive, surtout quand la planification et l’exécution de tâches complexes ou difficiles. À moins que le médicament est prescrit pour traiter un du diagnostic médical approuvé pour son utilisation sur étiquette, patients trouvent leurs compagnies d’assurance ne veulent pas couvrir le coût des médicaments. http://modafinilpascher.space/modafinil-ordonnance/ Cependant, il est aussi capable de booster la concentration et la durée d’éveil ainsi que les capacités intellectuelles des individus sai ns, dormant déjà suffisamment, et ce dans le but de rendre leur journée plus productive.

 5. Your comment is awaiting moderation.

  Modafinil, qui est commercialisé sous plusieurs noms de marques tels que Modvigil, ModAlert, et Provigil, est un médicament pharmaceutique approuver par la FDA pour soigner différents troubles du sommeil. La division des doses est quelque chose que vous devrez tester vous-même. https://acheter-modafinil.site/acheter-provigil/ La narcolepsie est un trouble du sommeil qui affecte la capacité d’une personne à maintenir l’éveil. Modafinil a été approuvé comme un médicament d’ordonnance pour le traitement de la narcolepsie, troubles du sommeil travail Maj, et syndrome d’apnée/hypopnée obstructive.

 6. Your comment is awaiting moderation.

  Le remède s’emploie également pour lutter contre l’hypersomnie (sommeil profond ou excessif) idiopathique (d’origine inconnue). En raison de son éveil promotion de propriétés, les premiers essais cliniques humains par le Modafinil utilisaient le médicament comme traitement pour la narcolepsie. Modafinil, qui est commercialisé sous plusieurs noms de marques tels que Modvigil, ModAlert, et Provigil, est un médicament pharmaceutique approuver par la FDA pour soigner différents troubles du sommeil. https://acheter-modafinil.site/modiodal-maroc/ Après le dosage, il faut environ 45 à 60 minutes pour quу “grève effective” avec le Modafinil.

 7. Your comment is awaiting moderation.

  Il n’y a certainement aucune méthode universelle pour soulager la fatigue pendant un surmenage intellectuel intense. Le matin est un bon moment pour prendre le comprimés, car il aide à surmonter l’inertie neuronale en modulant les réseaux attentionnels. En raison de son éveil promotion de propriétés, les premiers essais cliniques humains par le Modafinil utilisaient le médicament comme traitement pour la narcolepsie. https://acheter-modafinil.site/modafinil/ Par exemple, acheter en ligne s`avère plus avantageux, car sur Internet on propose ce médicament moins cher que celui des pharmacies ordinaires.

 8. Your comment is awaiting moderation.

  Comparé à d’autres dopants intellectuels comme le Ritaline, estiment que le Modafinil est le premier produit de ce genre semblant “raisonnablement sûr pour les individus en bonne santé”. Personnes atteintes de narcolepsie ont des difficultés à maintenir l’éveil, et peut même s’endormir au hasard tout au long de la journée. Ces dernières années, il y a eu un afflux de rapports et d’articles présentant des témoignages d’étudiants et de professionnels qui ont découvert l’utilisation hors indication intéressante d’un tel médicament. https://acheter-modafinil.site/modafinil-en-ligne-sans-ordonnance/ Le Modafinil est un médicament développé dans les années 70 en France pour traiter la narcolepsie, une condition qui provoque une tendance aiguë à s’endormir à peu près n’importe où. Modafinil a été utilisé comme traitement d’appoint pour améliorer ce symptôme, ainsi que les traitements traditionnels pour résoudre les problèmes d’apnée-hypopnée.

 9. Your comment is awaiting moderation.

  Le médicament a été testé intensivement comme un médicament favorisant la veille pour la narcolepsie. Le travail intellectuel intense mène à l’accumulation de fatigue au même titre que le travail physique, mais contrairement à la fatigue physique, il est beaucoup plus difficile de lutter contre la fatigue mentale. Chez les individus dont l’activité professionnelle requiert une vivacité de réflexion intellectuelle et une concentration maximale, il est possible que dans certaines situations le cerveau cesse de “fonctionner”. https://acheter-modafinil.site/nootropique-sans-ordonnance/ Ces dernières années, il y a eu un afflux de rapports et d’articles présentant des témoignages d’étudiants et de professionnels qui ont découvert l’utilisation hors indication intéressante d’un tel médicament. Modafinil à bas prix est un médicament intelligent très prisée, surnommé “le viagra du cerveau”, car avoir moins d’effets indésirables que le d’autres drogues.

 10. Your comment is awaiting moderation.

  Contrairement aux stimulants psychomoteurs classiques, ces pilules a un effet principalement dans les zones cérébrales impliquées dans la régulation de l’éveil, du sommeil, de la veille et de la vigilance. Ce médicament agit de façon surprenante. Ils éprouvent souvent une somnolence diurne excessive. https://acheter-modafinil.site/acheter-modafinil-en-ligne/ Cela peut être assez cher.

 11. Your comment is awaiting moderation.

  Modafinil s’est rГ©cemment fait connaГ®tre comme “nootrope” ou “mГ©dicament de l’intelligence” compte tenu de sa capacitГ© Г  amГ©liorer les performances mentales et Г  amГ©liorer la concentration pendant la journГ©e. Son utilisation rГ©guliГЁre conduit Г  une accoutumance, ce qui signifie qu’il ne sera plus aussi efficace lorsqu’utilisГ© trop frГ©quemment. Le mГ©dicament utilise substances chimiques naturelles afin de stimuler une rГ©action qui implique aussi les autres importants neurotransmetteurs dans le cerveau. https://acheter-modafinil.site/nootropique-en-vente-libre/ Voyez comment votre corps rГ©agit avant d’augmenter Г  200 mg.

 12. Your comment is awaiting moderation.

  Les étudiants ont commencé à l’utiliser pour les longues sessions d’études et pour passer leurs examens. Notre pharmacie en ligne vous offre une solution d’achat simple et pratique. https://acheter-modafinil.site/acheter-provigil-en-ligne/ Il a été commercialisé en 1993 sous le nom de Modiodal, avant d’arriver aux États-Unis sous le nom de Provigil. C’est un stimulant intellectuel souvent utilisé pour traiter les troubles sévères du sommeil comme l’hypersomnie (somnolence excessive pendant la journée) et la narcolepsie (un trouble du cerveau qui peut provoquer unknownl’endormissement soudain de la personne atteinte).

 13. Your comment is awaiting moderation.

  Le médicament a été testé intensivement comme un médicament favorisant la veille pour la narcolepsie. Pour finir, il est parfois utilisé par les sportifs pour bénéficier d’une amélioration bluffante de leur endurance physique et mentale, ainsi que de leur concentration sur l’effort. https://acheter-modafinil.site/modafinil-vente-libre/ Lisez la suite pour découvrir comment acheter Modafinil en France. Si la recherche est plus limité que pour d’autres utilisations, Il y a eu de nombreuses études réalisées montrant que le Modafinil peut en fait améliorer divers aspects de la cognition.

 14. Your comment is awaiting moderation.

  Personnes atteintes de cette affection souvent une qualité de sommeil de mauvaise qualité au cours de la nuit, et une somnolence diurne excessive ultérieure. Le travail intellectuel intense mène à l’accumulation de fatigue au même titre que le travail physique, mais contrairement à la fatigue physique, il est beaucoup plus difficile de lutter contre la fatigue mentale. https://acheter-modafinil.site/acheter-modafinil-générique/ Ce dosage semble être le point de rencontre idéal pour la grande majorité des utilisateurs. Les gens rapportent que ce medicament contre le sommeil aide à accroitre la concentration, améliorer la productivité et augmenter la motivation tout en diminuant simultanément le besoin de temps de repos.

 15. Your comment is awaiting moderation.

  Ces pilule est utilisée fréquemment comme une drogue Nootropique afin d’améliorer la mise au point, concentration de, d’apprentissage, étudier, et la mémoire. Lire des commentaires des autres acheteurs sur des sites Web indépendants sur le site de la pharmacie si possible. Prix à partir de pharmacies en ligne sont souvent nettement moins chers que dans les magasins de brique et de mortier traditionnels. https://acheter-modafinil.site/acheter-modafinil/ Les effets du médicament durent en principe toute la journée, mais n’empêchent pas la personne de dormir aux horaires normaux, à condition d’être pris au plus tôt après le réveil, puisque sa demi-vie dans le corps humain est d’environ 15h.

 16. Your comment is awaiting moderation.

  Lisez la suite pour découvrir comment acheter Modafinil en France. Prix à partir de pharmacies en ligne sont souvent nettement moins chers que dans les magasins de brique et de mortier traditionnels. Il produit des sensations plus fortes de vigilance et de concentration, tout en vous gardant éveillé. https://acheter-modafinil.site/provigil-générique/ En raison du coût élevé de la marque Modafinil en pharmacie ordinaires, beaucoup de gens se tourneront vers les pharmacies en ligne pour tenter de sauver de l’argent. Chez les individus dont l’activité professionnelle requiert une vivacité de réflexion intellectuelle et une concentration maximale, il est possible que dans certaines situations le cerveau cesse de “fonctionner”.

 17. Your comment is awaiting moderation.

  Chez les individus dont l’activité professionnelle requiert une vivacité de réflexion intellectuelle et une concentration maximale, il est possible que dans certaines situations le cerveau cesse de “fonctionner”. Toutes les données sur les clients en ligne restent confidentielles. Personnes atteintes de cette affection souvent une qualité de sommeil de mauvaise qualité au cours de la nuit, et une somnolence diurne excessive ultérieure. https://acheter-modafinil.site/provigil-générique/ Cela permet à l’acheteur d’économiser de l’argent.

 18. Your comment is awaiting moderation.

  De plus, sur Internet, les pharmacies proposent souvent des rГ©ductions: en achetant plus de comprimГ©s, on paye moins que l`on aurait payГ© dans une pharmacie ordinaire. Modafinil s’est rГ©cemment fait connaГ®tre comme “nootrope” ou “mГ©dicament de l’intelligence” compte tenu de sa capacitГ© Г  amГ©liorer les performances mentales et Г  amГ©liorer la concentration pendant la journГ©e. C’est pourquoi, les comprimГ©s doivent ГЄtre pris de dosage strict et en aucun cas ne pas abuser de son application. https://acheter-modafinil.site/modiodal-sans-ordonnance/ Depuis sa premiГЁre utilisation pour trouble du sommeil narcolepsie, Modafinil a Г©tГ© testГ© pour l’amГ©lioration de la somnolence excessive dans le dГ©sordre de sommeil de travail par quarts et le syndrome de l’apnГ©e du sommeil obstructive/hyopnea.

 19. Your comment is awaiting moderation.

  Personnes atteintes de narcolepsie ont des difficultés à maintenir l’éveil, et peut même s’endormir au hasard tout au long de la journée. Par rapport au placebo, Modafinil a été vu pour améliorer sensiblement les résultats à différents tests, incluant le Test de latence Multiple Sleep, le maintien du Wakefulness Test, et le Self-administered échelle de somnolence d’Epworth. https://acheter-modafinil.site/modvigil-sans-ordonnance/ L’effet est de vigilance et éveil intense, et en fait il s’agissait de la première utilisation prescrite pour la drogue.

 20. Your comment is awaiting moderation.

  Tandis que les bénéfices de Modafinil non indiqués ont encore en cours de recherche et ne sont pas officiellement approuvé par les autorités sanitaires du monde entier, les utilisateurs inondent les forums Internet pour chercher des moyens d’acquérir de la manière la plus discrète possible un tel améliorateur cognitif. Le remède augmente les capacités cognitives et est utilisé par ceux qui recherchent une concentration supérieure et souhaitent passer de longues heures de travail productives, sans que leur esprit ne vagabonde d’une pensée à une autre. https://acheter-modafinil.site/ou-acheter-modafinil/ Une des utilisations plus courantes de sur l’étiquette du comprimés est liée à ses effets stimulants analogues, qui en font une alternative populaire aux médicaments stimulants traditionnels pour trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention (TDAH).

 21. Your comment is awaiting moderation.

  Il a été commercialisé en 1993 sous le nom de Modiodal, avant d’arriver aux États-Unis sous le nom de Provigil. Son utilisation régulière conduit à une accoutumance, ce qui signifie qu’il ne sera plus aussi efficace lorsqu’utilisé trop fréquemment. Notre pharmacie en ligne vous offre une solution d’achat simple et pratique. https://acheter-modafinil.site/modafinil/ Les réflexes seraient exacerbés et la créativité stimulée.

 22. Your comment is awaiting moderation.

  La méthode la plus sûre pour acheter médicament pour dormir vite en ligne. Ce médicament agit de façon surprenante. Mais s’il est nécessaire de mobiliser un maximum de ressources pour une activité de réflexion, cela peut se réaliser avec le stimulateur d’activité intellectuelle. https://acheter-modafinil.site/modiodal-prix/ Il permet une augmentation de la vigilance et une amélioration de la capacité à maintenir l’état de veille sans empêcher l’endormissement aux heures normales de coucher. Et ces effets bénéfiques sur les individus en bonne santé ont été confirmés par les recherches récentes: le remède accroît l’attention, améliore la capacité à apprendre et mémoriser, et augmente la capacité à résoudre des problèmes.

 23. Your comment is awaiting moderation.

  Il commence par améliorer vos compétences cognitives en rendant plus efficace le processus de réflexion tout en augmentant votre mémoire et ce, sans aucun effet de somnolence. La plupart des gens ne veulent pas que les autres sachent quels médicaments ils achètent. Il y a eu de nombreux usages hors AMM pour le Modafinil qui se sont développées depuis sa découverte. https://acheter-modafinil.site/acheter-du-modafinil/ Certains médecins qui sont au courant de toutes les recherches faites sur le Modafinil pour le TDAH vont prescrira en fait de Modafinil sur l’étiquette pour leurs patients, plus généralement dans les situations où les médicaments stimulants traditionnels ont eu des effets secondaires négatifs. Il est souvent utilisé par les étudiants en période d’examens, afin de réviser plus efficacement et plus longtemps, ou encore pour finir des projets en retard, en travaillant la nuit pour se rattraper.

 24. Your comment is awaiting moderation.

  Modafinil sans ordonnance est la puce la drogue ou cognitive enhancer disponible, connu pour améliorer les performances mentales, l’énergie et se concentrer avec un risque faible d’effets secondaires négatifs. Dans de nombreux double-aveugle contre placebo contrôlé études de recherche effectuées au cours des années, Modafinil a été vu à augmenter l’éveil chez les personnes atteintes de narcolepsie. Cela peut être assez cher. https://acheter-modafinil.site/acheter-modalert-200-mg-a-bas-prix-livraison-tres-rapide/ De façon quelque peu détournée, utilisent le remède pour lutter contre les déficits de l’attention et la diminution des facultés mentales consécutives à une chimiothérapie ou à un servage à la cocaïne.

 25. Your comment is awaiting moderation.

  Il est important de soigneusement la recherche prospectives pharmacies en ligne. Le comprimés est parfois vendu sous le nom de Provigil modafinil. https://acheter-modafinil.site/achat-modafinil/ Notre but est de proposer à nos clients et clientes une large gamme de produits les plus populaires. Mais s’il est nécessaire de mobiliser un maximum de ressources pour une activité de réflexion, cela peut se réaliser avec le stimulateur d’activité intellectuelle.

 26. Your comment is awaiting moderation.

  Le médicament est une invention française. À noter que le comprimés est interdit d’utilisation en compétition. https://acheter-modafinil.site/provigil-générique/ Dans une étude sur les troubles du sommeil de travail par quarts, Il a été vu que patients traités par Modafinil avaient moins et de plus courte durée d’attention est caduque que les patients recevant le placebo lors des tests sur le Test de Vigilance psychomotrice.

 27. Your comment is awaiting moderation.

  Lire des commentaires des autres acheteurs sur des sites Web indépendants sur le site de la pharmacie si possible. Dans les deux conditions, plusieurs études ont montré que Modafinil fonctionne bien comme un éveil promotion médicament. https://acheter-modafinil.site/modafinil-europe/ Modafinil sans ordonnance est la puce la drogue ou cognitive enhancer disponible, connu pour améliorer les performances mentales, l’énergie et se concentrer avec un risque faible d’effets secondaires négatifs.

 28. Your comment is awaiting moderation.

  Bien que, si vous le prenez à des fins non médicales, vous ne les consommerez probablement que «au besoin». Modafinil a été approuvé comme un médicament d’ordonnance pour le traitement de la narcolepsie, troubles du sommeil travail Maj, et syndrome d’apnée/hypopnée obstructive. Ce médicament agit de façon surprenante. https://acheter-modafinil.site/modiodal-drogue/ Les réflexes seraient exacerbés et la créativité stimulée. Personnes atteintes de cette affection souvent une qualité de sommeil de mauvaise qualité au cours de la nuit, et une somnolence diurne excessive ultérieure.

 29. Your comment is awaiting moderation.

  Le médicament est pris par voie orale sous forme de comprimés. Pour la narcolepsie, 100 mg est prescrit pour être pris une fois par jour, immédiatement au réveil. Il est important de soigneusement la recherche prospectives pharmacies en ligne. Ces dernières années, il y a eu un afflux de rapports et d’articles présentant des témoignages d’étudiants et de professionnels qui ont découvert l’utilisation hors indication intéressante d’un tel médicament. https://acheter-modafinil.site/nootropique-pharmacie/ Le Modafinil est un médicament développé dans les années 70 en France pour traiter la narcolepsie, une condition qui provoque une tendance aiguë à s’endormir à peu près n’importe où. Depuis sa première utilisation pour trouble du sommeil narcolepsie, Modafinil a été testé pour l’amélioration de la somnolence excessive dans le désordre de sommeil de travail par quarts et le syndrome de l’apnée du sommeil obstructive/hyopnea.

 30. Your comment is awaiting moderation.

  Lisez la suite pour découvrir comment acheter Modafinil en France. Le travail intellectuel intense mène à l’accumulation de fatigue au même titre que le travail physique, mais contrairement à la fatigue physique, il est beaucoup plus difficile de lutter contre la fatigue mentale. Notre but est de proposer à nos clients et clientes une large gamme de produits les plus populaires. https://acheter-modafinil.site/provigil-acheter/ Il commence par améliorer vos compétences cognitives en rendant plus efficace le processus de réflexion tout en augmentant votre mémoire et ce, sans aucun effet de somnolence. Dans les deux conditions, plusieurs études ont montré que Modafinil fonctionne bien comme un éveil promotion médicament.

 31. Your comment is awaiting moderation.

  La narcolepsie est un trouble du sommeil affecte sommeil et l’éveil indiquant. Ils éprouvent souvent une somnolence diurne excessive. Il est souvent utilisé par les étudiants en période d’examens, afin de réviser plus efficacement et plus longtemps, ou encore pour finir des projets en retard, en travaillant la nuit pour se rattraper. https://acheter-modafinil.site/modiodal-drogue/ C’est un excellent outil pour améliorer la qualité de vie en général, quel que soit votre objectif: que ce soit un étudiant, un athlète, un entrepreneur ou simplement une personne active qui recherche un bon élan!

 32. Your comment is awaiting moderation.

  Modafinil pas cher il est utilisé pour traiter la somnolence excessive causée par l’apnée du sommeil, la narcolepsie, les troubles du sommeil. Dans une étude sur les troubles du sommeil de travail par quarts, Il a été vu que patients traités par Modafinil avaient moins et de plus courte durée d’attention est caduque que les patients recevant le placebo lors des tests sur le Test de Vigilance psychomotrice. Une des utilisations plus courantes de sur l’étiquette du comprimés est liée à ses effets stimulants analogues, qui en font une alternative populaire aux médicaments stimulants traditionnels pour trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention (TDAH). https://acheter-modafinil.site/modafinil-ordonnance/ Notre pharmacie en ligne vous offre une solution d’achat simple et pratique. Le médicament a été testé intensivement comme un médicament favorisant la veille pour la narcolepsie.

 33. Your comment is awaiting moderation.

  De fleste andre tilskudd for forbedring av kognitiv funksjon, krever flere dager regelmessig bruk før man merker endring i kognitiv funksjon, – og de aller fleste har i utgangspunktet en svak virkning til å begynne med. Modafinil arbeider for å skape en følelse av å være uthvilt og våken uten å forårsake nervøse jitters at mange sentralstimulerende midler skaper. https://kjopmodafinil.online/kjope-modafinil-uten-resept-pa-nett/ Følg alle anvisninger på din reseptetikett.

 34. Your comment is awaiting moderation.

  I de fleste land er modafinil ansett som et reseptbelagt produkt, men er likevel enkelt å få tak i på nett. Merkevare modafinil, som Provigil®, kan være veldig kostbart. https://kjopmodafinil.online/kjope-modafinil-uten-resept-pa-nett/ Du kan ta modafinil 200 mg med eller uten mat.

 35. Your comment is awaiting moderation.

  Søvnapné er en tilstand hvor søvn blir konstant avbrutt om natten på grunn av pause i pusten eller grunne pust, vanligvis på grunn av obstruksjon av øvre luftvei. Kombinasjonen av behandling med CPAP og modafinil kan være nødvendig for å få den beste måten å behandle din tilstand. https://kjopmodafinil.ru Att ta modafinil ersätter inte at få nok med sømn.

 36. Your comment is awaiting moderation.

  Merkevare modafinil, som Provigil®, kan være veldig kostbart. Alvorlige sjeldne bivirkninger kan omfatte allergiske reaksjoner som anafylaksi og Stevens–Johnsons syndrom, samt hallusinasjoner hos personer med en historie med psykose. https://kjopmodafinil.ru Lovgivning rundt modafinil kan ha store variasjoner avhengig av land. Nettbasert leverandører med tilholdsted i land hvor disse lovene ikke gjelder, kan selge modafinil til hvem de vil.

 37. Your comment is awaiting moderation.

  Il a Г©tГ© dГ©montrГ© que le modafinil amГ©liore la prise de dГ©cision et le contrГґle Г©motionnel chez les personnes ГўgГ©es, ce qui indique que le mГ©dicament peut ГЄtre utile pour amГ©liorer certains aspects de la fonction exГ©cutive et de la cognition chez les personnes ГўgГ©es. Modafinil : 200 mg pris le matin Г©quivalent Г  100 mg du produit Г  200 mg en fin d’aprГЁs-midi ou en soirГ©e. https://achatmodafinil.space/provigil-en-canada/ Le nom chimique du modafinil est (R)-1-benzyl-2-mГ©thyl-1-phГ©nyl-Г©thylamine HCL.

 38. Your comment is awaiting moderation.

  Le modafinil est rapidement et presque complГЁtement absorbГ© par le tractus gastro-intestinal. Il est Г©galement disponible en gГ©lule et en comprimГ© mou. https://achatmodafinil.online/modiodal/ Le modafinil a Г©tГ© testГ© et s’est avГ©rГ© bien tolГ©rГ© chez les adultes et n’a Г©tГ© associГ© Г  aucun Г©vГ©nement indГ©sirable majeur.

 39. Your comment is awaiting moderation.

  Le traitement par modafinil a une demi-vie de 10,7 heures. https://achatmodafinil.ru/modiodal-maroc/ Il a Г©tГ© suggГ©rГ© que cet effet est le plus prononcГ© dans le caudГ© et dans une moindre mesure dans le lobe frontal.

Leave a Comment