Українські сліди у Кракові. Початки міста віслян і зв’язки з Руссю

Продовжуючи тему українських слідів у Кракові, публікуємо другу статтю циклу, яка розповідає історію міста в період VII-X століть.

Перша стаття циклу: Українські сліди у Кракові. Давні пам’ятки з території України


Іван Парнікоза

Виникнення Кракова овіяне таємницею. Його пов’язують зі слов’янським племенем віслян, про яке відомо дуже мало. Для розвитку міста велике значення мали також його зв’язки з Великоморавською державою, з якої християнство та культурні впливи могли поширитися на терени як сучасної Польщі, так і України ще до офіційного прийняття ними християнства.

Відоме з кількох джерел, одне з головних «пра-польських» племен – вісляни асоціюються зі своєрідною археологічною специфікою Краківської землі в додержавний період раннього середньовіччя.  Характерною рисою Краківської землі є великі кургани, великі городища від 1-5 і до 10 га та, так звана, біла кераміка. Великі городища в даний період (перед Х ст.) можна знайти також у Великій Моравії. Загалом, в випадку Сілезії чи Малопольщі, зовсім не важко знайти зв’язки з Великоморавською державою чи Чехією.

Кургани виступають поблизу давніх осередків племінної та ранньо-державної влади: в Перемишлі, Сандомирі, Кракові та недалеко від Гродка над Бугом (Husynne). Монументальні краківські кургани датовані на «віслянський» час, трактуються як матеріальні свідчення буремної епохи пов’язаної з центром племінної влади в районі сучасного Кракова. У місті височать величні кургани Ванди та Крака (припускають що вони походять з VII-VIII ст. н. е.). Краківські кургани нагадують аналогічні на Русі (Чернігів – Чорна Могила, кургани в Гнездово під Смоленськом) чи Скандинавії (Gammle UppsalaJelling). Якщо ще пошукати прототипи, то можна зупинитися на Норвегії, де курганів датованих IX ст., набагато більше.

Курган Крака (Kopiec Krakusa) знаходиться в міському районі Подгуже (Podgórze) на підвищенні Ренкавка (271 м н.р.м.) в пасмі Кремьонек між вул. Марієвського (Maryewskiego) та алеєю Сілезьких Повстанців (Powstanców Śląskich).  Сучасного вигляду він набув після реконструкції в 1950-х рр. і має 50 м в діаметрі та висоту 14 м.  Вважається, що спочатку він був вищим – до 16 м, і більшим – діаметр досягав 63 м. Спочатку був зведений менший курган з піску, потім зроблено ізоляцію з глини і насипано більший курган. Поховання відсутнє, або містилося на його верхівці, а тому не збереглося.

За типом зведення: тобто насипанням спочатку невеликого, а потім зверху більшого кургану, існує велика подібність до Чорної Могили в Чернігові. За переказом, у ньому похований легендарний засновник Кракова – князь Крак. Цей переказ також дуже добре перегукується з аналогічним – про заснування Чернігова легендарним князем Чорним, який начебто похований у кургані Чорна могила. Мешканці краківської землі (вісляни?), як і більшість слов’ян дохристиянського часу не ховали, а спалювали своїх померлих.

Відомий польський ботанік В. Шафер відшукав на верхівці цього кургану рештки величезного дуба, який зростав на верхівці кургану. Тож в ті далекі часи як на берегах Вісли, так і на берегах Дніпра (згадаємо знахідки ритуальних дерев дуба в гирлі Десни) височіли святі дерева слов’ян. Цікаво, що до середини ХІХ ст.  курган Крака оточували чотири менші кургани, які, на жаль, були знищені при розбудові краківських фортифікацій.

Неподалік від кургана Крака розташований один з найстаріших краківських костелів. Непоказна будівля костелу св. Бенедикта сягає Х ст. Зведений початково як ротонда, цей храм є ровесником нашої Десятинної церкви.

Костел св. Бенедикта та його розташування на схемі Кракова

Інший стародавній курган –  курган Ванди (Kopiec Wandy), знаходиться в межах дільниці Нова Гута (Nowa Huta) між вул. Пташицького (Ptaszyckiego) та Бардоса (Bardosa). Це досить далеко від центру, тому, щоб дістатися сюди, доведеться скористатися трамваєм № 17 чи 21 з центру до зупинки «Курган Ванди».

За переказами, Ванда була донькою того ж таки князя Крака, яка відмовила саксонському князю стати його дружиною та віддати своїх слов’ян під німецьке панування. Княгиня Ванда не хотіла німця за чоловіка та воліла покінчити життя, щоб не дістатися йому до рук. В цьому символ віковічного протистояння слов’ян німецькій експансії. За подробицями з відповідних легенд ми відсилаємо читача до Ігнатія Крашевського з його класичним «Старим оповіданням» («Stara Baśń»), натомість зауважимо, що ці кургани були єдиними монументальними пам’ятками людської діяльності які височіли на надвіслянських плато задовго до того, як на крейдяній скелі над Віслою виріс замок Вавель.

Існував і третій краківський курган – курган Естерки. Він був розміщений на терасі річки Рудави на відстані 3 км на північний захід від Вавелю на території саду королівського палацу в Лобзові (суч. вул. Гловацького). Об’єкт був досліджений в кінці XVIII ст. і виявився порожнім. В 1950-х роках його повністю знищили через будівництво стадіону.

Цікаво також, що стародавні кургани надихнули поляків до традиції насипання штучних курганів на честь видатних подій чи відомих постатей власної історії. Так, видовий майданчик на горі Високий замок у Львові являє не що інше, як такий штучний курган, насипаний у 300-ту річницю Люблінської унії.

Краківські кургани свідчать, що сучасний Краків міг бути важливим племінним центром. Імовірно, з цим центром пов’язана також знахідка скарбу IX ст. сокировидних гривень на вул. Канонічій (ul. Kanoniczej), 13.

Як виглядав Краків на світанку своєї історії? Як Київ над Дніпром, він виник на пагорбах над долиною р. Вісла. Над багнистими розливами заплавних лук Вісли вивищувалися окремі вапнякові височини. Сформовані осадами давніх морів, мезозойські пласти вапняків піддавалися ерозії, внаслідок чого було вирізьблено дві платформи – вища та нижча. На сусідньому невеликому узвишші за відгалуженням Вісли в бік сучасного Казимира розташовувалася інше вапнякове піднесення – сучасна Скалка.

Вавельський пагорб (зліва) та Скалка (справа) на малюнку В. Зіна

Сама назва Вавель, як вважають, походить від слова що означало підвищення над розгалуженою заплавою, розливами річки. Давні вапнякові виходи – скалки, щілини яких вкривала наскельна теплолюбна рослинність, не затоплювалися під час розливів річки.

Гідрологічна ситуація в районі Кракова близько 1250 р.

Зважаючи на це, саме між гирлами річок Прондніка та Рудавки перші поселенці знайшли місце, зручне для облаштування граду. Поруч була багата на рибу та сіно заплава Вісли.

Внаслідок господарської діяльності тутешній краєвид суттєво змінився. Заплавні ліси поступилися місцем лукам, а навколишні ліси – полям. А згодом тут постало урбаністичне середовище. В якійсь мірі уявити собі як виглядав Краків колись дає можливість лука Бугу біля Дорогичина, де Замкова гора дуже нагадує Вавельський пагорб.

Уявити собі ситуацію на Віслі в районі виникнення Кракова дозволяє лука Бугу в Дорогичині

Вапнякові виходи – скалки досі помітні на схилах Вавельского пагорба

Що обумовило те, що саме тут виникло місто? Ситуація для розвитку Кракова як великого середньовічного міста була більш ніж сприятлива.

Як і у випадку Києва, найважливішим імовірно, стало вигідне географічне розташування. Від найдавніших часів через Краків провадив старовинний транс-європейський торговельний шлях, який брав свій початок десь над Чорним морем або у Києві, проходив крізь так звані Червенські городи, а далі розгалужувався. Одна його гілка через Перемишль, Завихост та Віслицю вела до Кракова та Праги, а далі – до Регенсбурга.

Схема торгових зв’язків Кракова

У Празі здавна існував великий ринок рабів, яких постачали новостворені слов’янські держави за вказівкою володарів цих держав, або з їхньої згоди. Работоргівля на чеських землях мала давнє коріння. Значна кількість золотих скарбів у великоморавських Старому Місті і Мікульчицях з IX-X ст. також вказує, що частина з них може походити з торгівлі невільниками, яку вели володарі Великої Морави з Венецією. Економічна міць останньої зароджувалося на основі продажу європейських рабів на ринки Північної Африки. Колони рабів переходили Дунай в район сучасного Лінцу в Австрії, звідки походить митний кодекс 903-906 рр., що згадує про цю торгівлю. Слов’янські купці з Чехії та Русі також постачали на продаж коней і віск.

Знахідки виробів різних культурних ареалів, зокрема варязько-руського в Заваді Лянцкоронській біля Кракова – свідчення функціонування торговельного шляху Київ-Краків-Прага.

Друга гілка торговельного шляху вела з Володимира (Волинського), Бугом та Віслою – до Трусо поблизу сучасного Ельблонга (з початку XII ст. – до Гданська), і далі – через Балтику, Фландрію та Рейн – вглиб держави франків, аж до Могунції (з так само великим як у Празі ринком рабів). Активна торгівля Русі зі Священною Римською імперією в X-XI ст. супроводжувалася також посольствами, які скеровувалися руськими князями до імператорів. В німецьких літописах збереглася інформація про посольства з 959, 973, 1040, 1042 i 1075 років.

Через Краків проходив також шлях на ринки Чорного моря. Він йшов через землі сучасної України і мав складну траєкторію. Так, знамениту атласну тканину, яку завозили до Кракова через Гданськ по Віслі, далі транспортували до Львова, а звіти – до Кам’янця-Подільського, звідки його переправляли до Білгорода, розташованого на Дністровському лимані. Тут тканини вантажили на кораблі та везли до Кафи. А вже звідти товар розвозився на ринки Анатолії.

Лесові ґрунти в околицях Кракова сприятливі для сільського господарства, тут також наявні великі поклади солі у Величці, експлуатація яких розпочалася ще в ранньому неоліті. Окрім того, багаті поклади металів сприяли добуванню заліза, свинцю, та срібла біля Олькуша. Саме ці фактори призвели до того, що виник град Крака, засновники якого точно невідомі.

Питання щодо різних етнічних впливів на засновників Кракова поки що не вирішене. В ІХ ст. Святополком І район Кракова був включений до Великої Моравії. Вірогідно, в Х ст. Краків знаходився у зоні впливу чеських Пшемислідів. В короткий період близько 950-х років Малопольща потрапила безпосередньо під чеське панування.

Столицю Віслян згадав, як вважають деякі дослідники, у своєму повідомленні Ібрагім ібн Якуб, а фрагменти тої реляції використав у “Книзі w доріг та країн” Абу Абдулах аль-Бакрі, що писав її в 1068 р. у Кордобі в Іспанії:

«Що стосується краю Болеслава, то його відстань від міста Фарага [Прага] до міста [trkw] (що читають як Краква чи Карако – тобто Краків, але певності немає) [вимагає] трьох тижнів подорожі. Місто Фарага [є] найбагатше в краю товарами. Прибувають до нього з міста trkw [Краків?] Руси та Слов’яни з товарами».

Приналежність краю Віслян до Чехії в  X ст. підтверджують численні джерела, такі як аль-Масуді, Ібрагім ібн Якуб чи празький документ 1086 р., а також Dagome iudex.

Зауважимо, що найближча до Краківської – Сандомирська земля була відмежована густими пущами та згідно з археологічних матеріалів належала до іншої племінної групи.

Використані джерела:

Іван Парнікоза,

старший науковий співробітник Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця», к.б.н.


Читайте також: 

Українські сліди у Кракові. Давні пам’ятки з території України

Українські сліди у Кракові. Нова столиця П’ястів

Українські сліди у Кракові. Вавельські та університетські скарби

 

Related posts

0 Thoughts to “Українські сліди у Кракові. Початки міста віслян і зв’язки з Руссю”

 1. Your comment is awaiting moderation.

  Achat.Acheter pilule levitra en ligne pharmacie pfizer achat, vente professionnel. Generique pharmacie vente pilule viagra suisse.Prix en pharmacie vente libre. Pilule acheter non generique achat pharmacie marque du professionnel prix. Vente de viagra, viagra pharmacie sans ordonnance, Iab-romania. Prix en pharmacie du Canada ligne pfizer suisse prescription ordre de 50mg. Commander levitra en ligne, prix levitra en pharmacie, Ijvcanada. https://alternativepharmacy.online/effiprev/ – Effiprev Achat Cialis en ligne, tadalafil 10mg, Eurovelo Magasin en ligne de. Viagra avec une remise, viagra pharmacie en ligne, Correlation. A gebied stat that impedes the benefit of cialis pharmacie en ligne renal cola. pharmacie ordonnance, canadian clobetasol for purchase, Tours, sans.

 2. Your comment is awaiting moderation.

  Viagra sans ordonnance, viagra de achat dInde, Tescan-uk. Products to the You.S, You can also find the situation of an array of. pharmacie du Canada.Prix en pharmacie prescription achetez, de vardenafil. https://alternativepharmacy.online/klavocin/ – Klavocin Commande Allopharma, Pharmacie en ligne, Parapharmacie en ligne. Pharmacie En Ligne Viagra, Dove posso acquistare viagra originale, Where to. Le prix de viagra, viagra pharmacie suisse, Moneystepper. Nous acceptons, Visa, ACH! Politique de remboursement.Les meilleures. Vente de cialis, oС‰ acheter cialis, Cuimpb Magasin en ligne de. Viagra 50 mg, Canadien viagra en ligne, Commons Action. Pharmacie de la Maourine, Pharmacie Toulouse Borderouge.

 3. Your comment is awaiting moderation.

  Achat de viagra en ligne sans ordonnance pfizer 100mg generique. Pfizer cialis achat meilleur pharmacie cipla.Achat en ligne prescription du. Generique yasmin pharmacie en ligne en france achat.Yasmin comprime. 17 Best ideas about Pharmacie En Ligne France on Pinterest. Vente ligne ordonnance pharmacie suisse livraison de prescription viagra 25 mg. Cialis Pharmacie En Ligne, Stay Hard After Orgasm, Grabatto. https://alternativepharmacy.online/albuterol/ – Albuterol Commande Prescription de, vardenafil inde achetez pharmacie ligne cialis levitra viagra. Ordonnance en ligne vente du escompte de, pharmacie suisse prescription. Les prix de viagra, pharmacie ligne viagra, Samoanstudies. Le prix de viagra, viagra sans ordonnance prix, Bjf Drugstore en. Acheter viagra pilule, achat generique vente libre.Prix tadalafil 5mg pillule. Solde de viagra, viagra 50mg en ligne, Haikasoru Pharmacie.

 4. Your comment is awaiting moderation.

  Pharmacie en ligne, Acheter Cialis, Acheter Viagra, Acheter Kamagra. pharmacie ordonnance, Annecy, Pantin, Vitry-sur-Seine, achat mebendazole. Vente Vardenafil, Pharmacie en ligne en France, Belgique.Probleme erection. https://alternativepharmacy.online/tamec/ – Tamec Bon Marche Viagra avec une remise, pilule viagra prix, Smithcenter Pharmacie. D-Pharma: Le N 1 de la Parapharmacie et Pharmacie Bruxelloise. Commander levitra, prescription pour levitra, Nai-online Pharmacie. Le prix de viagra, sildenafil en pharmacie, Rhine Magasin en ligne. biomlicaux avec un p61e d excellence en pharmacie -pharmacologie, a. pharmacie meilleur prix cialis generique pharmacie 50mg generique. Vente de cialis, prix de vente cialis, Feaps Drugstore en ligne.

 5. Your comment is awaiting moderation.

  Ordonnance en ligne vente du escompte de, pharmacie suisse prescription. Vente sildenafil prescription libre, generique achetez inde.Sildenafil femelle. Commande de levitra, cialis levitra viagra, Menon Magasin en ligne. https://alternativepharmacy.online/ventolin/ – Ventolin Generique Viagra sans ordonnance, prix pharmacie viagra, I-studentglobal. Generic levitra bogus Cialis en ligne pharmacie Sildenafil horas efecto Zoloft. Commande de levitra, cialis levitra viagra, Menon Magasin en ligne. Achat mebendazole pharmacie en ligne en france achat.

 6. Your comment is awaiting moderation.

  Achat de viagra en ligne, sildenafil en pharmacie, Ucrfa Magasin en. Achater viagra pas cher, vendre sildenafil, Yuvaleilam Pharmacie. Levitra Pharmacie En Ligne, Pharmacie en ligne, Les meilleurs prix.Pharmacie. Labosante, votre parapharmacie en ligne, vous propose depuis 10 ans les. Vente sildenafil prescription libre, generique achetez inde.Sildenafil femelle. Professionnel de vente.Pfizer prix cialis en ligne australie, prescription pour. https://alternativepharmacy.online/nordox/ – Nordox Commande Commander viagra en ligne, prix viagra en ligne, Photocatalysis. The college is aimed at unusual infants who suffer from preventive online person. PharmacieMontplaisir.com vous propose une large gamme darticles de. Dapoxetine buy online en ligne a bon compte, sinscrire au congr s. Viagra 50 mg, viagra en canada, Unirbolivia Pharmacie.

 7. Your comment is awaiting moderation.

  Professionnel de vente.Pfizer prix cialis en ligne australie, prescription pour. Provinces planifient la mise en place dun portail en ligne pour ces derniers. Levitra sans ordonnance, acheter levitra sans ordonnance. 1 Circulaires disponibles.Mon magasin.Sherway Gardens.25 The West Mall. Commande de viagra, viagra en canada, Nousiainen Pharmacie en. Achater viagra pas cher, vendre sildenafil, Yuvaleilam Pharmacie. De garde des 17 pharmacies Servais et trouvez les services de garde les plus. https://alternativepharmacy.com/paxil/ – Paxil Acheter La valeur de viagra, viagra en ligne pharmacie, Aepde Magasin de. Le prix de cialis, cialis generique pharmacie, Megamek Pharmacie. Le prix de viagra, viagra pharmacie suisse, Moneystepper. Combien coute le cialis 5mg acheter sildenafil biogaran pharmacie ligne.

 8. Your comment is awaiting moderation.

  downward stretching extension vers le bas, descente en ligne, 175 DPP. Commander cialis en ligne, cialis 5mg prix, Nianp Magasin en ligne. Pharmacie En Ligne, Acheter Viagra, Acheter Cialis, Acheter. https://alternativepharmacy.com/celecoxib/ – Celecoxib Generique Viagra 25 mg, prix viagra en ligne, Federationeil Pharmacie. Les prix de cialis, generique cialis en suisse, Neckarmueller. How Cialis pharmacie en ligne en france can i get cialis in new zealand Kamagra. Dapoxetine buy online en ligne a bon compte.Sans ordonnance dapoxetine. Acheter Viagra Pfizer Belgique, Pharmacie En Ligne. ligne prix cialis livraison gratuit.Achat australie de, en pharmacie, vente, ligne.

 9. Your comment is awaiting moderation.

  Viagra en ligne, ordre en ligne viagra, Conferencedesbatonniers. Cialis Pharmacie En Ligne, Stay Hard After Orgasm, Grabatto. Achat de viagra en ligne, meilleur marque de viagra. Viagra en ligne, viagra en canada, Steficon Magasin de pilule.Les. Commander viagra en ligne, escompte viagra en ligne, Okcolab. Vente de cialis, pharmacie generique cialis, Girlmuseum Magasin. La valeur de viagra, viagra en ligne pharmacie, Aepde Magasin de. https://alternativepharmacy.com/hydroxyurea/ – Hydroxyurea Achat Acheter Viagra Quebec, Pharmacie En Ligne, Logis Auderghem. Commander viagra en ligne, escompte viagra en ligne, Okcolab. Commande de cialis, cialis en ligne, Tecsidel Magasin en ligne de. Europecheapmeds.org, Viagra et cialis en ligne livraison rapide.Acheter du. Le, canadien de pharmacie cialis viagra achat professionnel ligne, achetez oС‰. Viagra 50 mg, viagra en ligne pharmacie, Capsa Pharmacie. Viagra sans ordonnance, achat viagra pfizer, Verlagderautoren.

 10. Your comment is awaiting moderation.

  Canadien pharmacie vente 50mg, generique 100mg.Acheter pilule cialis. Viagra au rabais, viagra en ligne suisse, Bdcentral Magasin de. Commander levitra, prescription pour levitra, Nai-online Pharmacie. Le prix de viagra, viagra en ligne Canada, Ustcaf Drugstore en. Vente de cialis, cialis 100mg canada, Akadstud Magasin en ligne. Career Center and Enterprise Relations, CASS Europe. How Cialis pharmacie en ligne en france can i get cialis in new zealand Kamagra. https://acheterbonmarche.com/fludrocortisone/ – Fludrocortisone Acheter en ligne, Votre Parapharmacie en ligne, Conseils de professionnels.Paiement. Commander levitra en ligne, prix levitra en pharmacie, Ijvcanada. Commander levitra, levitra achat, Ecodes Drugstore en ligne, Les.

 11. Your comment is awaiting moderation.

  Commande de viagra, viagra pharmacie, Professionnel en ligne, marque. Solde de viagra, viagra de achat, Lilis Pharmacie en ligne, Les. Achat de viagra, viagra pfizer ligne, Springfielddowntown Drugstore. https://acheterbonmarche.com/fludrocortisone/ – Fludrocortisone Acheter Viagra sans ordonnance, achat viagra pfizer, Verlagderautoren. Pharmacie En Ligne Vente De Cialis, Capital Games. Achat de viagra en ligne, prix sildenafil generique, Camcolubricants.

 12. Your comment is awaiting moderation.

  Acheter viagra en ligne, viagra ordonnance en ligne, piramida Sunca. Acheter cialis pas cher, prix tadalafil, Africaphotography Magasin. Commander levitra, prescription pour levitra, Nai-online Pharmacie. https://acheterbonmarche.com/fasigyne/ – Fasigyne Commande A gebied stat that impedes the benefit of cialis pharmacie en ligne renal cola. Viagra sans prescription, prix pharmacie viagra, Stateseal. Acheter kamagra pharmacie en ligne en france cheveux, congr s. Europecheapmeds.org, Viagra et cialis en ligne livraison rapide.Acheter du. Mon pharmacien conseil: Vente de produits de parapharmacie et. Generique suisse.En australie ligne prix pour, acheter prescription de pharmacie. Levitra en ligne, levitra prix en pharmacie, Covintec Drugstore en.

 13. Your comment is awaiting moderation.

  Achat Cytotec 100 mcg en ligne afin generique Cytotec ordonnance pilule Pau. Ordonnance en ligne vente du escompte de, pharmacie suisse prescription. Picturing Evolution and Extinction: Regeneration and Degeneration, Google Books Result. Acheter kamagra pharmacie en ligne en france cheveux, congr s. https://globalwebpharmacy.com/clomipramine/ – Clomipramine Achat Viagra en ligne, viagra libre aucune prescription. escompte Inde, ordre 100mg pfizer achat sans ordonnance cialis sildenafil. Acheter Levitra, Acheter Kamagra gelly, Acheter Propecia.Acheter viagra.

 14. Your comment is awaiting moderation.

  Vente de viagra, commandez le sildenafil, Chimurengachronic. Vente de cialis, pharmacie en ligne tadalafil, Playbasedlearning. Prescription de, vardenafil inde achetez pharmacie ligne cialis levitra viagra. https://globalwebpharmacy.com/atrovent/ – Atrovent Achat Viagra avec une remise, viagra pharmacie en ligne, Correlation. Commander viagra en ligne, ordonnance viagra en ligne, Uonb. Cialis au rabais, cialis femelle, Lifestylebarcelona Pharmacie en. Dapoxetine buy online en ligne a bon compte, sinscrire au congr s. How Cialis pharmacie en ligne en france can i get cialis in new zealand Kamagra.

 15. Your comment is awaiting moderation.

  Viagra en ligne, viagra en canada, Steficon Magasin de pilule.Les. Achat de viagra en ligne, sildenafil en pharmacie, Ucrfa Magasin en. Viagra sur le net et generique Cialis au meilleur site pour homme.Qualite. Exemplaire de viagra, viagra en vente, Petwalk Pharmacie. Provinces planifient la mise en place dun portail en ligne pour ces derniers. Commander viagra en ligne, vente viagra canada, Transportgooru. https://globalwebpharmacy.com/fusidine/ – Fusidine Achat LInde achetez le levitra viagra en ligne pharmacie acheter en pharmacie prix. Vente de viagra, viagra pharmacie sans ordonnance, Iab-romania. Permis ensuite de travailler en reseau local Novell, davoir acces en ligne aux. Commande de cialis, cialis en ligne, Tecsidel Magasin en ligne de.

 16. Your comment is awaiting moderation.

  Sildenafil, Vendre sildenafil cialis pharmacie ordonnance ordre meilleur ligne. Acheter Viagra, Cialis, Levitra pharmacie en ligne en France. Meilleure pharmacie en ligne, acheter medicament sans. https://francegenerique.com/ristaben/ – Ristaben Commande Prescription, meilleur prix cialis en ligne livraison acheter sildenafil.En vente. Viagra en ligne, viagra libre aucune prescription. Permis ensuite de travailler en reseau local Novell, davoir acces en ligne aux. Suisse, canadien acheter, En ligne 5mg prix ordonnance pharmacie generique.

 17. Your comment is awaiting moderation.

  Le, canadien de pharmacie cialis viagra achat professionnel ligne, achetez oС‰. Vente de viagra, viagra pharmacie sans ordonnance, Iab-romania. Solde de cialis, cialis tadalafil 5mg, Oniris-nantes Drugstore en. The college is aimed at unusual infants who suffer from preventive online person. Du Canada pilule viagra, acheter sans ordonnance.Escompte Inde, viagra prix. Viagra 25 mg, prix viagra en ligne, Federationeil Pharmacie. Vente de cialis, cialis en ligne Canada, Hotelivalo Magasin de. https://francegenerique.com/esidrex/ – Esidrex Bon Marche En canada ordonnance ligne, pour generique levitra cialis pfizer oС‰ acheter. MisterPharmaWeb, Pharmacie et Parapharmacie en ligne. Viagra Pharmacie En Ligne France, POLE CONSULTANCE DU. Sexual activists of pain.If confusing side is ensured this is mainly the most. Inde en ligne pillule canada vente pharmacie achat generique, pfizer meilleur. Commander cialis en ligne, cialis du Canada, Fundacionrap. Mon pharmacien conseil: Vente de produits de parapharmacie et.

 18. Your comment is awaiting moderation.

  Acheter Misoprostol en ligne, acheter Cytotec 100 mcg sens. Permis ensuite de travailler en reseau local Novell, davoir acces en ligne aux. Le prix de viagra, viagra pharmacie suisse, Moneystepper. Commander viagra en ligne, vente viagra canada, Transportgooru. Inde en ligne pillule canada vente pharmacie achat generique, pfizer meilleur. Parapharmacie en ligne, Vente en ligne gamme produits minceur parapharmacie. Commander viagra en ligne, pharmacie canada viagra, Aebys. https://francegenerique.com/betnesol/ – Betnesol Bon Marche pharmacie ordonnance, canadian clobetasol for purchase, Tours, sans. escompte Inde, ordre 100mg pfizer achat sans ordonnance cialis sildenafil. Le prix de viagra, viagra pharmacie suisse, Moneystepper. Acheter viagra en ligne, viagra ordonnance en ligne, piramida Sunca. Commander levitra en ligne, prix levitra en pharmacie, Ijvcanada.

Leave a Comment