Українські сліди у Кракові. Початки міста віслян і зв’язки з Руссю

Продовжуючи тему українських слідів у Кракові, публікуємо другу статтю циклу, яка розповідає історію міста в період VII-X століть.

Перша стаття циклу: Українські сліди у Кракові. Давні пам’ятки з території України


Іван Парнікоза

Виникнення Кракова овіяне таємницею. Його пов’язують зі слов’янським племенем віслян, про яке відомо дуже мало. Для розвитку міста велике значення мали також його зв’язки з Великоморавською державою, з якої християнство та культурні впливи могли поширитися на терени як сучасної Польщі, так і України ще до офіційного прийняття ними християнства.

Відоме з кількох джерел, одне з головних «пра-польських» племен – вісляни асоціюються зі своєрідною археологічною специфікою Краківської землі в додержавний період раннього середньовіччя.  Характерною рисою Краківської землі є великі кургани, великі городища від 1-5 і до 10 га та, так звана, біла кераміка. Великі городища в даний період (перед Х ст.) можна знайти також у Великій Моравії. Загалом, в випадку Сілезії чи Малопольщі, зовсім не важко знайти зв’язки з Великоморавською державою чи Чехією.

Кургани виступають поблизу давніх осередків племінної та ранньо-державної влади: в Перемишлі, Сандомирі, Кракові та недалеко від Гродка над Бугом (Husynne). Монументальні краківські кургани датовані на «віслянський» час, трактуються як матеріальні свідчення буремної епохи пов’язаної з центром племінної влади в районі сучасного Кракова. У місті височать величні кургани Ванди та Крака (припускають що вони походять з VII-VIII ст. н. е.). Краківські кургани нагадують аналогічні на Русі (Чернігів – Чорна Могила, кургани в Гнездово під Смоленськом) чи Скандинавії (Gammle UppsalaJelling). Якщо ще пошукати прототипи, то можна зупинитися на Норвегії, де курганів датованих IX ст., набагато більше.

Курган Крака (Kopiec Krakusa) знаходиться в міському районі Подгуже (Podgórze) на підвищенні Ренкавка (271 м н.р.м.) в пасмі Кремьонек між вул. Марієвського (Maryewskiego) та алеєю Сілезьких Повстанців (Powstanców Śląskich).  Сучасного вигляду він набув після реконструкції в 1950-х рр. і має 50 м в діаметрі та висоту 14 м.  Вважається, що спочатку він був вищим – до 16 м, і більшим – діаметр досягав 63 м. Спочатку був зведений менший курган з піску, потім зроблено ізоляцію з глини і насипано більший курган. Поховання відсутнє, або містилося на його верхівці, а тому не збереглося.

За типом зведення: тобто насипанням спочатку невеликого, а потім зверху більшого кургану, існує велика подібність до Чорної Могили в Чернігові. За переказом, у ньому похований легендарний засновник Кракова – князь Крак. Цей переказ також дуже добре перегукується з аналогічним – про заснування Чернігова легендарним князем Чорним, який начебто похований у кургані Чорна могила. Мешканці краківської землі (вісляни?), як і більшість слов’ян дохристиянського часу не ховали, а спалювали своїх померлих.

Відомий польський ботанік В. Шафер відшукав на верхівці цього кургану рештки величезного дуба, який зростав на верхівці кургану. Тож в ті далекі часи як на берегах Вісли, так і на берегах Дніпра (згадаємо знахідки ритуальних дерев дуба в гирлі Десни) височіли святі дерева слов’ян. Цікаво, що до середини ХІХ ст.  курган Крака оточували чотири менші кургани, які, на жаль, були знищені при розбудові краківських фортифікацій.

Неподалік від кургана Крака розташований один з найстаріших краківських костелів. Непоказна будівля костелу св. Бенедикта сягає Х ст. Зведений початково як ротонда, цей храм є ровесником нашої Десятинної церкви.

Костел св. Бенедикта та його розташування на схемі Кракова

Інший стародавній курган –  курган Ванди (Kopiec Wandy), знаходиться в межах дільниці Нова Гута (Nowa Huta) між вул. Пташицького (Ptaszyckiego) та Бардоса (Bardosa). Це досить далеко від центру, тому, щоб дістатися сюди, доведеться скористатися трамваєм № 17 чи 21 з центру до зупинки «Курган Ванди».

За переказами, Ванда була донькою того ж таки князя Крака, яка відмовила саксонському князю стати його дружиною та віддати своїх слов’ян під німецьке панування. Княгиня Ванда не хотіла німця за чоловіка та воліла покінчити життя, щоб не дістатися йому до рук. В цьому символ віковічного протистояння слов’ян німецькій експансії. За подробицями з відповідних легенд ми відсилаємо читача до Ігнатія Крашевського з його класичним «Старим оповіданням» («Stara Baśń»), натомість зауважимо, що ці кургани були єдиними монументальними пам’ятками людської діяльності які височіли на надвіслянських плато задовго до того, як на крейдяній скелі над Віслою виріс замок Вавель.

Існував і третій краківський курган – курган Естерки. Він був розміщений на терасі річки Рудави на відстані 3 км на північний захід від Вавелю на території саду королівського палацу в Лобзові (суч. вул. Гловацького). Об’єкт був досліджений в кінці XVIII ст. і виявився порожнім. В 1950-х роках його повністю знищили через будівництво стадіону.

Цікаво також, що стародавні кургани надихнули поляків до традиції насипання штучних курганів на честь видатних подій чи відомих постатей власної історії. Так, видовий майданчик на горі Високий замок у Львові являє не що інше, як такий штучний курган, насипаний у 300-ту річницю Люблінської унії.

Краківські кургани свідчать, що сучасний Краків міг бути важливим племінним центром. Імовірно, з цим центром пов’язана також знахідка скарбу IX ст. сокировидних гривень на вул. Канонічій (ul. Kanoniczej), 13.

Як виглядав Краків на світанку своєї історії? Як Київ над Дніпром, він виник на пагорбах над долиною р. Вісла. Над багнистими розливами заплавних лук Вісли вивищувалися окремі вапнякові височини. Сформовані осадами давніх морів, мезозойські пласти вапняків піддавалися ерозії, внаслідок чого було вирізьблено дві платформи – вища та нижча. На сусідньому невеликому узвишші за відгалуженням Вісли в бік сучасного Казимира розташовувалася інше вапнякове піднесення – сучасна Скалка.

Вавельський пагорб (зліва) та Скалка (справа) на малюнку В. Зіна

Сама назва Вавель, як вважають, походить від слова що означало підвищення над розгалуженою заплавою, розливами річки. Давні вапнякові виходи – скалки, щілини яких вкривала наскельна теплолюбна рослинність, не затоплювалися під час розливів річки.

Гідрологічна ситуація в районі Кракова близько 1250 р.

Зважаючи на це, саме між гирлами річок Прондніка та Рудавки перші поселенці знайшли місце, зручне для облаштування граду. Поруч була багата на рибу та сіно заплава Вісли.

Внаслідок господарської діяльності тутешній краєвид суттєво змінився. Заплавні ліси поступилися місцем лукам, а навколишні ліси – полям. А згодом тут постало урбаністичне середовище. В якійсь мірі уявити собі як виглядав Краків колись дає можливість лука Бугу біля Дорогичина, де Замкова гора дуже нагадує Вавельський пагорб.

Уявити собі ситуацію на Віслі в районі виникнення Кракова дозволяє лука Бугу в Дорогичині

Вапнякові виходи – скалки досі помітні на схилах Вавельского пагорба

Що обумовило те, що саме тут виникло місто? Ситуація для розвитку Кракова як великого середньовічного міста була більш ніж сприятлива.

Як і у випадку Києва, найважливішим імовірно, стало вигідне географічне розташування. Від найдавніших часів через Краків провадив старовинний транс-європейський торговельний шлях, який брав свій початок десь над Чорним морем або у Києві, проходив крізь так звані Червенські городи, а далі розгалужувався. Одна його гілка через Перемишль, Завихост та Віслицю вела до Кракова та Праги, а далі – до Регенсбурга.

Схема торгових зв’язків Кракова

У Празі здавна існував великий ринок рабів, яких постачали новостворені слов’янські держави за вказівкою володарів цих держав, або з їхньої згоди. Работоргівля на чеських землях мала давнє коріння. Значна кількість золотих скарбів у великоморавських Старому Місті і Мікульчицях з IX-X ст. також вказує, що частина з них може походити з торгівлі невільниками, яку вели володарі Великої Морави з Венецією. Економічна міць останньої зароджувалося на основі продажу європейських рабів на ринки Північної Африки. Колони рабів переходили Дунай в район сучасного Лінцу в Австрії, звідки походить митний кодекс 903-906 рр., що згадує про цю торгівлю. Слов’янські купці з Чехії та Русі також постачали на продаж коней і віск.

Знахідки виробів різних культурних ареалів, зокрема варязько-руського в Заваді Лянцкоронській біля Кракова – свідчення функціонування торговельного шляху Київ-Краків-Прага.

Друга гілка торговельного шляху вела з Володимира (Волинського), Бугом та Віслою – до Трусо поблизу сучасного Ельблонга (з початку XII ст. – до Гданська), і далі – через Балтику, Фландрію та Рейн – вглиб держави франків, аж до Могунції (з так само великим як у Празі ринком рабів). Активна торгівля Русі зі Священною Римською імперією в X-XI ст. супроводжувалася також посольствами, які скеровувалися руськими князями до імператорів. В німецьких літописах збереглася інформація про посольства з 959, 973, 1040, 1042 i 1075 років.

Через Краків проходив також шлях на ринки Чорного моря. Він йшов через землі сучасної України і мав складну траєкторію. Так, знамениту атласну тканину, яку завозили до Кракова через Гданськ по Віслі, далі транспортували до Львова, а звіти – до Кам’янця-Подільського, звідки його переправляли до Білгорода, розташованого на Дністровському лимані. Тут тканини вантажили на кораблі та везли до Кафи. А вже звідти товар розвозився на ринки Анатолії.

Лесові ґрунти в околицях Кракова сприятливі для сільського господарства, тут також наявні великі поклади солі у Величці, експлуатація яких розпочалася ще в ранньому неоліті. Окрім того, багаті поклади металів сприяли добуванню заліза, свинцю, та срібла біля Олькуша. Саме ці фактори призвели до того, що виник град Крака, засновники якого точно невідомі.

Питання щодо різних етнічних впливів на засновників Кракова поки що не вирішене. В ІХ ст. Святополком І район Кракова був включений до Великої Моравії. Вірогідно, в Х ст. Краків знаходився у зоні впливу чеських Пшемислідів. В короткий період близько 950-х років Малопольща потрапила безпосередньо під чеське панування.

Столицю Віслян згадав, як вважають деякі дослідники, у своєму повідомленні Ібрагім ібн Якуб, а фрагменти тої реляції використав у “Книзі w доріг та країн” Абу Абдулах аль-Бакрі, що писав її в 1068 р. у Кордобі в Іспанії:

«Що стосується краю Болеслава, то його відстань від міста Фарага [Прага] до міста [trkw] (що читають як Краква чи Карако – тобто Краків, але певності немає) [вимагає] трьох тижнів подорожі. Місто Фарага [є] найбагатше в краю товарами. Прибувають до нього з міста trkw [Краків?] Руси та Слов’яни з товарами».

Приналежність краю Віслян до Чехії в  X ст. підтверджують численні джерела, такі як аль-Масуді, Ібрагім ібн Якуб чи празький документ 1086 р., а також Dagome iudex.

Зауважимо, що найближча до Краківської – Сандомирська земля була відмежована густими пущами та згідно з археологічних матеріалів належала до іншої племінної групи.

Використані джерела:

Іван Парнікоза,

старший науковий співробітник Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця», к.б.н.


Читайте також: 

Українські сліди у Кракові. Давні пам’ятки з території України

Українські сліди у Кракові. Нова столиця П’ястів

Українські сліди у Кракові. Вавельські та університетські скарби

 

Related posts

0 Thoughts to “Українські сліди у Кракові. Початки міста віслян і зв’язки з Руссю”

 1. Your comment is awaiting moderation.

  Options. Online Apotheke Preisvergleich Viagra.

  https://tablettenohnerezept.space/methypred/

  Billig Verordnung bestellen kaufen 25mg deutschland Rabatt. Viagra billig besorgen, sildenafil online apotheke, Aosma.

 2. Your comment is awaiting moderation.

  Strategies regarding obtaining best online prices, etc.

  https://drogekaufen.space/prostadil/

  Brand name solutions here: Stop worrying about your ed.

 3. Your comment is awaiting moderation.

  Cialis Rezeptfrei Frankreich, Online Apotheke, Truckspotter.de.

  https://tablettenohnerezept.space/cyclophosphamid/

  Before the libido of any drug it is due other to real rezeptfrei apotheke online.

 4. Your comment is awaiting moderation.

  Canadian Pharmacy, Guaranteed. Viagra preiswert kaufen, generische viagra Proben, Sportsottawa.

  https://drogekaufen.space/tredalat/

  Long-term safety and effectiveness, Viagra Online Apotheke. Generika probe tadalafil in deutschland Verkauf.

 5. Your comment is awaiting moderation.

  Viagra reach a chloramphenicol and make your erectile comparison old to them.

  https://pillekaufen.space/aquacort/

  Online Apotheke Schweiz Cialis.

 6. Your comment is awaiting moderation.

  Viagra ohne Verordnung, Rabatt viagra Kanada, Istitutoalbertiroma.

  https://drogekaufen.space/pamelor/

  The anterior mid-scalp area. Blow A Bigger Load, Cialis 5mg Online Apotheke.

 7. Your comment is awaiting moderation.

  Compare prices and print coupons for Erectile Dysfunction drugs at CVS. Extensive Online Catalogue Of OTC Drugs.

  https://tablettenohnerezept.space/dafiro/

  Deutsche Online Apotheke Cialis! Special limited time offers.

 8. Your comment is awaiting moderation.

  Viagra Generika Online Apotheke. This gurus forms the strength paper of online apotheke viagra 100mg the reports.

  https://pillerezeptfrei.space/prochlorperazine/

  Online Apotheke Europa Viagra. Find out more about the erectile dysfunction.

 9. Your comment is awaiting moderation.

  Bestellen Rabatt viagra billig 10mg.

  https://drogekaufen.space/diclo/

  Deutsche Online Apotheke Cialis! Great Discounts.

 10. Your comment is awaiting moderation.

  Erstaunliches Wochenende. Billiges Viagra, viagra preis apotheke, Munktellsciencepark.

  https://drogekaufen.space/nurofen/

  Viagra Online Apotheke Forum.

 11. Your comment is awaiting moderation.

  Nexium prescription lanoxin cost. Levitra Verschreibung, levitra kaufen apotheke.

  https://pillerezeptfrei.space/quetiapine/

  Was ist generika, bekomme ich in der apotheke cialis tadalafil bestellen schweiz.

 12. Your comment is awaiting moderation.

  Besamex bis zu 55% sparen. The part of herpes has been estimated from 2, kaufen apotheke online viagra 1 to.

  https://pillerezeptfrei.space/haloperidol/

  Although some factors of selective understanding may be attributed to online. Viagra bestellen С†sterreich in.

 13. Your comment is awaiting moderation.

  Discreet Packing. Licensed Canadian pharmacy.

  https://tablettenohnerezept.space/rispecare/

  Free Shipping.

 14. Your comment is awaiting moderation.

  п»їThe search at which the brand develops and cialis schweiz apotheke online how. The best lowest prices for all drugs.

  https://pillekaufen.space/nifuretten/

  Generika Viagra. Online Apotheke, Online Drug Store, Cheap Prices.

 15. Your comment is awaiting moderation.

  Erfahrungen Online.

  https://tablettenohnerezept.space/ospocard/

  Erfahrungen Online. No prescription needed.

 16. Your comment is awaiting moderation.

  Kostenlose lieferung ab einem Bestellwert von 150, Wir verwenden 256-bit. Online pharmacy for discount brand name prescription drugs and generic.

  https://drogekaufen.space/finasterid/

  apotheke, Nicht rezeptfrei kaufen sondern auf Sicherheit und Originale. We are a discount online pharmacy that offers Cialis and other ED pills.

 17. Your comment is awaiting moderation.

  Ohne rezept bestellen 100mg sildenafil deutschland.

  https://tablettenohnerezept.space/aciphex/

  Prescription Drugs Online, Beste Online Apotheke Cialis.

 18. Your comment is awaiting moderation.

  Pharmacy, Guaranteed Quality without prescription, Online Apotheke Viagra.

  https://tablettenohnerezept.space/dermatin/

  Generisches Viagra erwerben, 100mg sildenafil, Htr-int On-line. Cheap Generic And Brand.

 19. Your comment is awaiting moderation.

  The length of time that drug lasts for. Ausverkauf von Viagra, viagra in apotheke, Flora On-line Drogerie.

  https://drogekaufen.space/grisovin/

  Cialis besorgen, tadalafil cialis, Pekin-accueil On-line Apotheke. Deutschland Ihnen dies alles in eine Richtung, dass Ihre Online-Service wird in.

 20. Your comment is awaiting moderation.

  Official Online Drugstore.

  https://drogekaufen.space/seroplex/

  Since there are order no negative measures on basis of viagra to women with. Blackmails him, threatening to reveal that it was he who ran over mike delfino in.

 21. Your comment is awaiting moderation.

  Post hoc analysis revealed a.

  https://drogekaufen.space/dumozol/

  Find our more from our. Bonus 10 free pills.

 22. Your comment is awaiting moderation.

  FDA Approved Pharmacy, CANADA, Online Apotheke Europa.

  https://pillekaufen.space/espa-formin/

  1 Canadian Online Pharmacy.

 23. Your comment is awaiting moderation.

  About prices, shipping costs and contact information.

  https://pillekaufen.space/sitagliptin/

  apotheke, Nicht rezeptfrei kaufen sondern auf Sicherheit und Originale. Billige ohne rezept, pfizer preis bestellen deutschland 100mg apotheke online.

 24. Your comment is awaiting moderation.

  Generisches Viagra online, Pfizer sildenafil viagra.

  https://pillekaufen.space/symbicort/

  Viagra ausprobieren, viagra deutschland ohne rezept, Seqam On.

 25. Your comment is awaiting moderation.

  Delsyntetisk marin formula reducerar friktion fцr цkad. Different dosage avaible! Absolute.

  https://pillerezeptfrei.space/itrop/

  Free Worldwide. Cialis Generika Auf Rechnung, Online Apotheke, easyVDR.

 26. Your comment is awaiting moderation.

  PARACETAMOL ratiopharm 500 mg Tabletten Box, In der Online Apotheke. Lowest Prices and Satisfaction Guaranteed.

  https://drogekaufen.space/unacid/

  Read common questions about erectile dysfunction. Hemangioma oare is fluoxetine in 1:1,000, 1:10,000, and propranolol online.

 27. Your comment is awaiting moderation.

  Certified pharmacy online.

  https://tablettenohnerezept.space/lexapro/

  Viagra Generika In Apotheke, FDA approved pharmacy. 24h Customer Support.

 28. Your comment is awaiting moderation.

  Levitra cialis, schweiz, versand deutschland proben kaufen online Apotheke. Cialis rezeptfrei niederlande.

  https://pillekaufen.space/nimodipine/

  Online Canadian Drug Store, Generika Viagra Online Apotheke.

 29. Your comment is awaiting moderation.

  Versand deutschland generisches online preise apotheke, billige kaufen tadalafil. Canadian Pharmacy Online, Canada Pharmacy.

  https://drogekaufen.space/zacpac/

  Successful Experience, Online Apotheke Cialis Paypal, Garmo Site. Compare prices and other prescription drug prices from verified online.

 30. Your comment is awaiting moderation.

  Generische Levitra erwerben, online Apotheke levitra.

  https://pillekaufen.space/bisocor/

  Buy buspar online.

 31. Your comment is awaiting moderation.

  Find out more about the.

  https://tablettenohnerezept.space/antirobe/

  Generic and Brand Kamagra Online. Online Apotheke Cialis Paypal.

 32. Your comment is awaiting moderation.

  Hemangioma oare is fluoxetine in 1:1,000, 1:10,000, and propranolol online. Buy viagra generic.

  https://pillekaufen.space/bisco-zitron/

  Meds. 24h Customer Support.

 33. Your comment is awaiting moderation.

  We ship worldwide. Deutsche Online Apotheke Cialis! Special limited time offers.

  https://tablettenohnerezept.space/topiramate/

  Online Apotheke Schweiz Cialis, Spice It Up: Increase Your Sex Drive.

 34. Your comment is awaiting moderation.

  Meds. These animals are buying placed into the online apotheke cialis paypal decline.

  https://pillekaufen.space/saroten/

  Cheap Kamagra no prescription! Enjoy a full life.

 35. Your comment is awaiting moderation.

  Sichere. Cialis 5mg Online Apotheke, Compare The Best Prices at EUIU Health Care.

  https://tablettenohnerezept.space/nicotine/

  Viagra Online Apotheke Schweiz A Hard Erection Gives You The.

 36. Your comment is awaiting moderation.

  Offering Viagra online for less.

  https://pillekaufen.space/rudolac/

  Licensed Canadian.

 37. Your comment is awaiting moderation.

  Generika probe online. Viagra online kaufen, viagra kaufen bestellen.

  https://tablettenohnerezept.space/fluoxifar/

  Meds.

 38. Your comment is awaiting moderation.

  We made the drug popular and led to lower prices. Treatment and it is effects on men.

  https://medikamente365.space/modafinil-niederlande/

  Disclaimer: Sedo maintains no relationship with third party advertisers.

 39. Your comment is awaiting moderation.

  Generische Viagra kaufen, viagra Probe Nacht, Steficon. Preiswertes Cialis kaufen, cialis Verordnung online, Aebys.

  https://medikamente365.space/bisoprolol-bestellen/

  Online Apotheke Niederlande Viagra, Online Pharmacy, Buy Online.

Leave a Comment