Вернадський: невідомий світ академіка

В Україні добре відоме ім’я Володимир Вернадський. Він фундатор і перший президент Української академії наук. Найвидатнішим його досягненням є вчення про біосферу і її перехід у ноосферу. Однак не менш цікава і його концепція виникнення життя на Землі.

Read More