Українські сліди у Кракові. Початки міста віслян і зв’язки з Руссю

Продовжуючи тему українських слідів у Кракові, публікуємо другу статтю циклу, яка розповідає історію міста в період VII-X століть.

Перша стаття циклу: Українські сліди у Кракові. Давні пам’ятки з території України


Іван Парнікоза

Виникнення Кракова овіяне таємницею. Його пов’язують зі слов’янським племенем віслян, про яке відомо дуже мало. Для розвитку міста велике значення мали також його зв’язки з Великоморавською державою, з якої християнство та культурні впливи могли поширитися на терени як сучасної Польщі, так і України ще до офіційного прийняття ними християнства.

Відоме з кількох джерел, одне з головних «пра-польських» племен – вісляни асоціюються зі своєрідною археологічною специфікою Краківської землі в додержавний період раннього середньовіччя.  Характерною рисою Краківської землі є великі кургани, великі городища від 1-5 і до 10 га та, так звана, біла кераміка. Великі городища в даний період (перед Х ст.) можна знайти також у Великій Моравії. Загалом, в випадку Сілезії чи Малопольщі, зовсім не важко знайти зв’язки з Великоморавською державою чи Чехією.

Кургани виступають поблизу давніх осередків племінної та ранньо-державної влади: в Перемишлі, Сандомирі, Кракові та недалеко від Гродка над Бугом (Husynne). Монументальні краківські кургани датовані на «віслянський» час, трактуються як матеріальні свідчення буремної епохи пов’язаної з центром племінної влади в районі сучасного Кракова. У місті височать величні кургани Ванди та Крака (припускають що вони походять з VII-VIII ст. н. е.). Краківські кургани нагадують аналогічні на Русі (Чернігів – Чорна Могила, кургани в Гнездово під Смоленськом) чи Скандинавії (Gammle UppsalaJelling). Якщо ще пошукати прототипи, то можна зупинитися на Норвегії, де курганів датованих IX ст., набагато більше.

Курган Крака (Kopiec Krakusa) знаходиться в міському районі Подгуже (Podgórze) на підвищенні Ренкавка (271 м н.р.м.) в пасмі Кремьонек між вул. Марієвського (Maryewskiego) та алеєю Сілезьких Повстанців (Powstanców Śląskich).  Сучасного вигляду він набув після реконструкції в 1950-х рр. і має 50 м в діаметрі та висоту 14 м.  Вважається, що спочатку він був вищим – до 16 м, і більшим – діаметр досягав 63 м. Спочатку був зведений менший курган з піску, потім зроблено ізоляцію з глини і насипано більший курган. Поховання відсутнє, або містилося на його верхівці, а тому не збереглося.

За типом зведення: тобто насипанням спочатку невеликого, а потім зверху більшого кургану, існує велика подібність до Чорної Могили в Чернігові. За переказом, у ньому похований легендарний засновник Кракова – князь Крак. Цей переказ також дуже добре перегукується з аналогічним – про заснування Чернігова легендарним князем Чорним, який начебто похований у кургані Чорна могила. Мешканці краківської землі (вісляни?), як і більшість слов’ян дохристиянського часу не ховали, а спалювали своїх померлих.

Відомий польський ботанік В. Шафер відшукав на верхівці цього кургану рештки величезного дуба, який зростав на верхівці кургану. Тож в ті далекі часи як на берегах Вісли, так і на берегах Дніпра (згадаємо знахідки ритуальних дерев дуба в гирлі Десни) височіли святі дерева слов’ян. Цікаво, що до середини ХІХ ст.  курган Крака оточували чотири менші кургани, які, на жаль, були знищені при розбудові краківських фортифікацій.

Неподалік від кургана Крака розташований один з найстаріших краківських костелів. Непоказна будівля костелу св. Бенедикта сягає Х ст. Зведений початково як ротонда, цей храм є ровесником нашої Десятинної церкви.

Костел св. Бенедикта та його розташування на схемі Кракова

Інший стародавній курган –  курган Ванди (Kopiec Wandy), знаходиться в межах дільниці Нова Гута (Nowa Huta) між вул. Пташицького (Ptaszyckiego) та Бардоса (Bardosa). Це досить далеко від центру, тому, щоб дістатися сюди, доведеться скористатися трамваєм № 17 чи 21 з центру до зупинки «Курган Ванди».

За переказами, Ванда була донькою того ж таки князя Крака, яка відмовила саксонському князю стати його дружиною та віддати своїх слов’ян під німецьке панування. Княгиня Ванда не хотіла німця за чоловіка та воліла покінчити життя, щоб не дістатися йому до рук. В цьому символ віковічного протистояння слов’ян німецькій експансії. За подробицями з відповідних легенд ми відсилаємо читача до Ігнатія Крашевського з його класичним «Старим оповіданням» («Stara Baśń»), натомість зауважимо, що ці кургани були єдиними монументальними пам’ятками людської діяльності які височіли на надвіслянських плато задовго до того, як на крейдяній скелі над Віслою виріс замок Вавель.

Існував і третій краківський курган – курган Естерки. Він був розміщений на терасі річки Рудави на відстані 3 км на північний захід від Вавелю на території саду королівського палацу в Лобзові (суч. вул. Гловацького). Об’єкт був досліджений в кінці XVIII ст. і виявився порожнім. В 1950-х роках його повністю знищили через будівництво стадіону.

Цікаво також, що стародавні кургани надихнули поляків до традиції насипання штучних курганів на честь видатних подій чи відомих постатей власної історії. Так, видовий майданчик на горі Високий замок у Львові являє не що інше, як такий штучний курган, насипаний у 300-ту річницю Люблінської унії.

Краківські кургани свідчать, що сучасний Краків міг бути важливим племінним центром. Імовірно, з цим центром пов’язана також знахідка скарбу IX ст. сокировидних гривень на вул. Канонічій (ul. Kanoniczej), 13.

Як виглядав Краків на світанку своєї історії? Як Київ над Дніпром, він виник на пагорбах над долиною р. Вісла. Над багнистими розливами заплавних лук Вісли вивищувалися окремі вапнякові височини. Сформовані осадами давніх морів, мезозойські пласти вапняків піддавалися ерозії, внаслідок чого було вирізьблено дві платформи – вища та нижча. На сусідньому невеликому узвишші за відгалуженням Вісли в бік сучасного Казимира розташовувалася інше вапнякове піднесення – сучасна Скалка.

Вавельський пагорб (зліва) та Скалка (справа) на малюнку В. Зіна

Сама назва Вавель, як вважають, походить від слова що означало підвищення над розгалуженою заплавою, розливами річки. Давні вапнякові виходи – скалки, щілини яких вкривала наскельна теплолюбна рослинність, не затоплювалися під час розливів річки.

Гідрологічна ситуація в районі Кракова близько 1250 р.

Зважаючи на це, саме між гирлами річок Прондніка та Рудавки перші поселенці знайшли місце, зручне для облаштування граду. Поруч була багата на рибу та сіно заплава Вісли.

Внаслідок господарської діяльності тутешній краєвид суттєво змінився. Заплавні ліси поступилися місцем лукам, а навколишні ліси – полям. А згодом тут постало урбаністичне середовище. В якійсь мірі уявити собі як виглядав Краків колись дає можливість лука Бугу біля Дорогичина, де Замкова гора дуже нагадує Вавельський пагорб.

Уявити собі ситуацію на Віслі в районі виникнення Кракова дозволяє лука Бугу в Дорогичині

Вапнякові виходи – скалки досі помітні на схилах Вавельского пагорба

Що обумовило те, що саме тут виникло місто? Ситуація для розвитку Кракова як великого середньовічного міста була більш ніж сприятлива.

Як і у випадку Києва, найважливішим імовірно, стало вигідне географічне розташування. Від найдавніших часів через Краків провадив старовинний транс-європейський торговельний шлях, який брав свій початок десь над Чорним морем або у Києві, проходив крізь так звані Червенські городи, а далі розгалужувався. Одна його гілка через Перемишль, Завихост та Віслицю вела до Кракова та Праги, а далі – до Регенсбурга.

Схема торгових зв’язків Кракова

У Празі здавна існував великий ринок рабів, яких постачали новостворені слов’янські держави за вказівкою володарів цих держав, або з їхньої згоди. Работоргівля на чеських землях мала давнє коріння. Значна кількість золотих скарбів у великоморавських Старому Місті і Мікульчицях з IX-X ст. також вказує, що частина з них може походити з торгівлі невільниками, яку вели володарі Великої Морави з Венецією. Економічна міць останньої зароджувалося на основі продажу європейських рабів на ринки Північної Африки. Колони рабів переходили Дунай в район сучасного Лінцу в Австрії, звідки походить митний кодекс 903-906 рр., що згадує про цю торгівлю. Слов’янські купці з Чехії та Русі також постачали на продаж коней і віск.

Знахідки виробів різних культурних ареалів, зокрема варязько-руського в Заваді Лянцкоронській біля Кракова – свідчення функціонування торговельного шляху Київ-Краків-Прага.

Друга гілка торговельного шляху вела з Володимира (Волинського), Бугом та Віслою – до Трусо поблизу сучасного Ельблонга (з початку XII ст. – до Гданська), і далі – через Балтику, Фландрію та Рейн – вглиб держави франків, аж до Могунції (з так само великим як у Празі ринком рабів). Активна торгівля Русі зі Священною Римською імперією в X-XI ст. супроводжувалася також посольствами, які скеровувалися руськими князями до імператорів. В німецьких літописах збереглася інформація про посольства з 959, 973, 1040, 1042 i 1075 років.

Через Краків проходив також шлях на ринки Чорного моря. Він йшов через землі сучасної України і мав складну траєкторію. Так, знамениту атласну тканину, яку завозили до Кракова через Гданськ по Віслі, далі транспортували до Львова, а звіти – до Кам’янця-Подільського, звідки його переправляли до Білгорода, розташованого на Дністровському лимані. Тут тканини вантажили на кораблі та везли до Кафи. А вже звідти товар розвозився на ринки Анатолії.

Лесові ґрунти в околицях Кракова сприятливі для сільського господарства, тут також наявні великі поклади солі у Величці, експлуатація яких розпочалася ще в ранньому неоліті. Окрім того, багаті поклади металів сприяли добуванню заліза, свинцю, та срібла біля Олькуша. Саме ці фактори призвели до того, що виник град Крака, засновники якого точно невідомі.

Питання щодо різних етнічних впливів на засновників Кракова поки що не вирішене. В ІХ ст. Святополком І район Кракова був включений до Великої Моравії. Вірогідно, в Х ст. Краків знаходився у зоні впливу чеських Пшемислідів. В короткий період близько 950-х років Малопольща потрапила безпосередньо під чеське панування.

Столицю Віслян згадав, як вважають деякі дослідники, у своєму повідомленні Ібрагім ібн Якуб, а фрагменти тої реляції використав у “Книзі w доріг та країн” Абу Абдулах аль-Бакрі, що писав її в 1068 р. у Кордобі в Іспанії:

«Що стосується краю Болеслава, то його відстань від міста Фарага [Прага] до міста [trkw] (що читають як Краква чи Карако – тобто Краків, але певності немає) [вимагає] трьох тижнів подорожі. Місто Фарага [є] найбагатше в краю товарами. Прибувають до нього з міста trkw [Краків?] Руси та Слов’яни з товарами».

Приналежність краю Віслян до Чехії в  X ст. підтверджують численні джерела, такі як аль-Масуді, Ібрагім ібн Якуб чи празький документ 1086 р., а також Dagome iudex.

Зауважимо, що найближча до Краківської – Сандомирська земля була відмежована густими пущами та згідно з археологічних матеріалів належала до іншої племінної групи.

Використані джерела:

Іван Парнікоза,

старший науковий співробітник Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця», к.б.н.


Читайте також: 

Українські сліди у Кракові. Давні пам’ятки з території України

Українські сліди у Кракові. Нова столиця П’ястів

Українські сліди у Кракові. Вавельські та університетські скарби

 

Related posts

0 Thoughts to “Українські сліди у Кракові. Початки міста віслян і зв’язки з Руссю”

 1. Your comment is awaiting moderation.

  La dose optimale d’un médicament est: une dose suffisamment élevée pour démontrer l’efficacité dans la population cible, mais suffisamment faible pour minimiser les problèmes de sécurité et les effets indésirables. Modafinil pas cher il est utilisé pour traiter la somnolence excessive causée par l’apnée du sommeil, la narcolepsie, les troubles du sommeil. Il a été commercialisé en 1993 sous le nom de Modiodal, avant d’arriver aux États-Unis sous le nom de Provigil. http://modafinilpascher.space/modafinil-provigil/ C’est un excellent outil pour améliorer la qualité de vie en général, quel que soit votre objectif: que ce soit un étudiant, un athlète, un entrepreneur ou simplement une personne active qui recherche un bon élan!

 2. Your comment is awaiting moderation.

  Le remède se lie au transporteur de la noradrénaline et inhibe sa recapture; cette interaction est plus faible que celle observée avec le transporteur de la dopamine. Chez l’homme, le remède restaure et/ou améliore le niveau et la durée de l’état de veille et de la vigilance diurne de façon dose-dépendante. Les personnes ayant une prescription qui vivent dans un pays étaient importation de médicaments d’ordonnance est légale, Il y a la possibilité de acheter Modafinil en ligne d’une pharmacie en ligne recommandée. http://modafinilpascher.space/acheter-provigil/ Pharmacies en ligne souvent Vends Modafinil générique à un prix réduit dans les pharmacies traditionnelles. Cela peut être assez cher.

 3. Your comment is awaiting moderation.

  Le travail intellectuel intense mène à l’accumulation de fatigue au même titre que le travail physique, mais contrairement à la fatigue physique, il est beaucoup plus difficile de lutter contre la fatigue mentale. Lorsque l’on parle de médicaments intelligents, ou nootropiques, ces pilules est souvent la première molécule à être évoquée. Prix à partir de pharmacies en ligne sont souvent nettement moins chers que dans les magasins de brique et de mortier traditionnels. http://modafinilpascher.space/modafinil-vente-libre/ Voyez lequel fonctionne le mieux pour vous. Notre pharmacie en ligne vous offre une solution d’achat simple et pratique.

 4. Your comment is awaiting moderation.

  C’est un excellent outil pour améliorer la qualité de vie en général, quel que soit votre objectif: que ce soit un étudiant, un athlète, un entrepreneur ou simplement une personne active qui recherche un bon élan! Un autre examen a révélé que dans l’ensemble de recherche études c’est la fonction cognitive a été amélioré grâce à une plus grande fonction exécutive, surtout quand la planification et l’exécution de tâches complexes ou difficiles. À moins que le médicament est prescrit pour traiter un du diagnostic médical approuvé pour son utilisation sur étiquette, patients trouvent leurs compagnies d’assurance ne veulent pas couvrir le coût des médicaments. http://modafinilpascher.space/modafinil-ordonnance/ Cependant, il est aussi capable de booster la concentration et la durée d’éveil ainsi que les capacités intellectuelles des individus sai ns, dormant déjà suffisamment, et ce dans le but de rendre leur journée plus productive.

 5. Your comment is awaiting moderation.

  Modafinil, qui est commercialisé sous plusieurs noms de marques tels que Modvigil, ModAlert, et Provigil, est un médicament pharmaceutique approuver par la FDA pour soigner différents troubles du sommeil. La division des doses est quelque chose que vous devrez tester vous-même. https://acheter-modafinil.site/acheter-provigil/ La narcolepsie est un trouble du sommeil qui affecte la capacité d’une personne à maintenir l’éveil. Modafinil a été approuvé comme un médicament d’ordonnance pour le traitement de la narcolepsie, troubles du sommeil travail Maj, et syndrome d’apnée/hypopnée obstructive.

 6. Your comment is awaiting moderation.

  Le remède s’emploie également pour lutter contre l’hypersomnie (sommeil profond ou excessif) idiopathique (d’origine inconnue). En raison de son éveil promotion de propriétés, les premiers essais cliniques humains par le Modafinil utilisaient le médicament comme traitement pour la narcolepsie. Modafinil, qui est commercialisé sous plusieurs noms de marques tels que Modvigil, ModAlert, et Provigil, est un médicament pharmaceutique approuver par la FDA pour soigner différents troubles du sommeil. https://acheter-modafinil.site/modiodal-maroc/ Après le dosage, il faut environ 45 à 60 minutes pour quу “grève effective” avec le Modafinil.

 7. Your comment is awaiting moderation.

  Il n’y a certainement aucune méthode universelle pour soulager la fatigue pendant un surmenage intellectuel intense. Le matin est un bon moment pour prendre le comprimés, car il aide à surmonter l’inertie neuronale en modulant les réseaux attentionnels. En raison de son éveil promotion de propriétés, les premiers essais cliniques humains par le Modafinil utilisaient le médicament comme traitement pour la narcolepsie. https://acheter-modafinil.site/modafinil/ Par exemple, acheter en ligne s`avère plus avantageux, car sur Internet on propose ce médicament moins cher que celui des pharmacies ordinaires.

 8. Your comment is awaiting moderation.

  Comparé à d’autres dopants intellectuels comme le Ritaline, estiment que le Modafinil est le premier produit de ce genre semblant “raisonnablement sûr pour les individus en bonne santé”. Personnes atteintes de narcolepsie ont des difficultés à maintenir l’éveil, et peut même s’endormir au hasard tout au long de la journée. Ces dernières années, il y a eu un afflux de rapports et d’articles présentant des témoignages d’étudiants et de professionnels qui ont découvert l’utilisation hors indication intéressante d’un tel médicament. https://acheter-modafinil.site/modafinil-en-ligne-sans-ordonnance/ Le Modafinil est un médicament développé dans les années 70 en France pour traiter la narcolepsie, une condition qui provoque une tendance aiguë à s’endormir à peu près n’importe où. Modafinil a été utilisé comme traitement d’appoint pour améliorer ce symptôme, ainsi que les traitements traditionnels pour résoudre les problèmes d’apnée-hypopnée.

 9. Your comment is awaiting moderation.

  Le médicament a été testé intensivement comme un médicament favorisant la veille pour la narcolepsie. Le travail intellectuel intense mène à l’accumulation de fatigue au même titre que le travail physique, mais contrairement à la fatigue physique, il est beaucoup plus difficile de lutter contre la fatigue mentale. Chez les individus dont l’activité professionnelle requiert une vivacité de réflexion intellectuelle et une concentration maximale, il est possible que dans certaines situations le cerveau cesse de “fonctionner”. https://acheter-modafinil.site/nootropique-sans-ordonnance/ Ces dernières années, il y a eu un afflux de rapports et d’articles présentant des témoignages d’étudiants et de professionnels qui ont découvert l’utilisation hors indication intéressante d’un tel médicament. Modafinil à bas prix est un médicament intelligent très prisée, surnommé “le viagra du cerveau”, car avoir moins d’effets indésirables que le d’autres drogues.

 10. Your comment is awaiting moderation.

  Contrairement aux stimulants psychomoteurs classiques, ces pilules a un effet principalement dans les zones cérébrales impliquées dans la régulation de l’éveil, du sommeil, de la veille et de la vigilance. Ce médicament agit de façon surprenante. Ils éprouvent souvent une somnolence diurne excessive. https://acheter-modafinil.site/acheter-modafinil-en-ligne/ Cela peut être assez cher.

 11. Your comment is awaiting moderation.

  Modafinil s’est rГ©cemment fait connaГ®tre comme “nootrope” ou “mГ©dicament de l’intelligence” compte tenu de sa capacitГ© Г  amГ©liorer les performances mentales et Г  amГ©liorer la concentration pendant la journГ©e. Son utilisation rГ©guliГЁre conduit Г  une accoutumance, ce qui signifie qu’il ne sera plus aussi efficace lorsqu’utilisГ© trop frГ©quemment. Le mГ©dicament utilise substances chimiques naturelles afin de stimuler une rГ©action qui implique aussi les autres importants neurotransmetteurs dans le cerveau. https://acheter-modafinil.site/nootropique-en-vente-libre/ Voyez comment votre corps rГ©agit avant d’augmenter Г  200 mg.

 12. Your comment is awaiting moderation.

  Les étudiants ont commencé à l’utiliser pour les longues sessions d’études et pour passer leurs examens. Notre pharmacie en ligne vous offre une solution d’achat simple et pratique. https://acheter-modafinil.site/acheter-provigil-en-ligne/ Il a été commercialisé en 1993 sous le nom de Modiodal, avant d’arriver aux États-Unis sous le nom de Provigil. C’est un stimulant intellectuel souvent utilisé pour traiter les troubles sévères du sommeil comme l’hypersomnie (somnolence excessive pendant la journée) et la narcolepsie (un trouble du cerveau qui peut provoquer unknownl’endormissement soudain de la personne atteinte).

 13. Your comment is awaiting moderation.

  Le médicament a été testé intensivement comme un médicament favorisant la veille pour la narcolepsie. Pour finir, il est parfois utilisé par les sportifs pour bénéficier d’une amélioration bluffante de leur endurance physique et mentale, ainsi que de leur concentration sur l’effort. https://acheter-modafinil.site/modafinil-vente-libre/ Lisez la suite pour découvrir comment acheter Modafinil en France. Si la recherche est plus limité que pour d’autres utilisations, Il y a eu de nombreuses études réalisées montrant que le Modafinil peut en fait améliorer divers aspects de la cognition.

 14. Your comment is awaiting moderation.

  Personnes atteintes de cette affection souvent une qualité de sommeil de mauvaise qualité au cours de la nuit, et une somnolence diurne excessive ultérieure. Le travail intellectuel intense mène à l’accumulation de fatigue au même titre que le travail physique, mais contrairement à la fatigue physique, il est beaucoup plus difficile de lutter contre la fatigue mentale. https://acheter-modafinil.site/acheter-modafinil-générique/ Ce dosage semble être le point de rencontre idéal pour la grande majorité des utilisateurs. Les gens rapportent que ce medicament contre le sommeil aide à accroitre la concentration, améliorer la productivité et augmenter la motivation tout en diminuant simultanément le besoin de temps de repos.

 15. Your comment is awaiting moderation.

  Ces pilule est utilisée fréquemment comme une drogue Nootropique afin d’améliorer la mise au point, concentration de, d’apprentissage, étudier, et la mémoire. Lire des commentaires des autres acheteurs sur des sites Web indépendants sur le site de la pharmacie si possible. Prix à partir de pharmacies en ligne sont souvent nettement moins chers que dans les magasins de brique et de mortier traditionnels. https://acheter-modafinil.site/acheter-modafinil/ Les effets du médicament durent en principe toute la journée, mais n’empêchent pas la personne de dormir aux horaires normaux, à condition d’être pris au plus tôt après le réveil, puisque sa demi-vie dans le corps humain est d’environ 15h.

 16. Your comment is awaiting moderation.

  Lisez la suite pour découvrir comment acheter Modafinil en France. Prix à partir de pharmacies en ligne sont souvent nettement moins chers que dans les magasins de brique et de mortier traditionnels. Il produit des sensations plus fortes de vigilance et de concentration, tout en vous gardant éveillé. https://acheter-modafinil.site/provigil-générique/ En raison du coût élevé de la marque Modafinil en pharmacie ordinaires, beaucoup de gens se tourneront vers les pharmacies en ligne pour tenter de sauver de l’argent. Chez les individus dont l’activité professionnelle requiert une vivacité de réflexion intellectuelle et une concentration maximale, il est possible que dans certaines situations le cerveau cesse de “fonctionner”.

 17. Your comment is awaiting moderation.

  Chez les individus dont l’activité professionnelle requiert une vivacité de réflexion intellectuelle et une concentration maximale, il est possible que dans certaines situations le cerveau cesse de “fonctionner”. Toutes les données sur les clients en ligne restent confidentielles. Personnes atteintes de cette affection souvent une qualité de sommeil de mauvaise qualité au cours de la nuit, et une somnolence diurne excessive ultérieure. https://acheter-modafinil.site/provigil-générique/ Cela permet à l’acheteur d’économiser de l’argent.

 18. Your comment is awaiting moderation.

  De plus, sur Internet, les pharmacies proposent souvent des rГ©ductions: en achetant plus de comprimГ©s, on paye moins que l`on aurait payГ© dans une pharmacie ordinaire. Modafinil s’est rГ©cemment fait connaГ®tre comme “nootrope” ou “mГ©dicament de l’intelligence” compte tenu de sa capacitГ© Г  amГ©liorer les performances mentales et Г  amГ©liorer la concentration pendant la journГ©e. C’est pourquoi, les comprimГ©s doivent ГЄtre pris de dosage strict et en aucun cas ne pas abuser de son application. https://acheter-modafinil.site/modiodal-sans-ordonnance/ Depuis sa premiГЁre utilisation pour trouble du sommeil narcolepsie, Modafinil a Г©tГ© testГ© pour l’amГ©lioration de la somnolence excessive dans le dГ©sordre de sommeil de travail par quarts et le syndrome de l’apnГ©e du sommeil obstructive/hyopnea.

 19. Your comment is awaiting moderation.

  Personnes atteintes de narcolepsie ont des difficultés à maintenir l’éveil, et peut même s’endormir au hasard tout au long de la journée. Par rapport au placebo, Modafinil a été vu pour améliorer sensiblement les résultats à différents tests, incluant le Test de latence Multiple Sleep, le maintien du Wakefulness Test, et le Self-administered échelle de somnolence d’Epworth. https://acheter-modafinil.site/modvigil-sans-ordonnance/ L’effet est de vigilance et éveil intense, et en fait il s’agissait de la première utilisation prescrite pour la drogue.

 20. Your comment is awaiting moderation.

  Tandis que les bénéfices de Modafinil non indiqués ont encore en cours de recherche et ne sont pas officiellement approuvé par les autorités sanitaires du monde entier, les utilisateurs inondent les forums Internet pour chercher des moyens d’acquérir de la manière la plus discrète possible un tel améliorateur cognitif. Le remède augmente les capacités cognitives et est utilisé par ceux qui recherchent une concentration supérieure et souhaitent passer de longues heures de travail productives, sans que leur esprit ne vagabonde d’une pensée à une autre. https://acheter-modafinil.site/ou-acheter-modafinil/ Une des utilisations plus courantes de sur l’étiquette du comprimés est liée à ses effets stimulants analogues, qui en font une alternative populaire aux médicaments stimulants traditionnels pour trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention (TDAH).

 21. Your comment is awaiting moderation.

  Il a été commercialisé en 1993 sous le nom de Modiodal, avant d’arriver aux États-Unis sous le nom de Provigil. Son utilisation régulière conduit à une accoutumance, ce qui signifie qu’il ne sera plus aussi efficace lorsqu’utilisé trop fréquemment. Notre pharmacie en ligne vous offre une solution d’achat simple et pratique. https://acheter-modafinil.site/modafinil/ Les réflexes seraient exacerbés et la créativité stimulée.

 22. Your comment is awaiting moderation.

  La méthode la plus sûre pour acheter médicament pour dormir vite en ligne. Ce médicament agit de façon surprenante. Mais s’il est nécessaire de mobiliser un maximum de ressources pour une activité de réflexion, cela peut se réaliser avec le stimulateur d’activité intellectuelle. https://acheter-modafinil.site/modiodal-prix/ Il permet une augmentation de la vigilance et une amélioration de la capacité à maintenir l’état de veille sans empêcher l’endormissement aux heures normales de coucher. Et ces effets bénéfiques sur les individus en bonne santé ont été confirmés par les recherches récentes: le remède accroît l’attention, améliore la capacité à apprendre et mémoriser, et augmente la capacité à résoudre des problèmes.

 23. Your comment is awaiting moderation.

  Il commence par améliorer vos compétences cognitives en rendant plus efficace le processus de réflexion tout en augmentant votre mémoire et ce, sans aucun effet de somnolence. La plupart des gens ne veulent pas que les autres sachent quels médicaments ils achètent. Il y a eu de nombreux usages hors AMM pour le Modafinil qui se sont développées depuis sa découverte. https://acheter-modafinil.site/acheter-du-modafinil/ Certains médecins qui sont au courant de toutes les recherches faites sur le Modafinil pour le TDAH vont prescrira en fait de Modafinil sur l’étiquette pour leurs patients, plus généralement dans les situations où les médicaments stimulants traditionnels ont eu des effets secondaires négatifs. Il est souvent utilisé par les étudiants en période d’examens, afin de réviser plus efficacement et plus longtemps, ou encore pour finir des projets en retard, en travaillant la nuit pour se rattraper.

 24. Your comment is awaiting moderation.

  Modafinil sans ordonnance est la puce la drogue ou cognitive enhancer disponible, connu pour améliorer les performances mentales, l’énergie et se concentrer avec un risque faible d’effets secondaires négatifs. Dans de nombreux double-aveugle contre placebo contrôlé études de recherche effectuées au cours des années, Modafinil a été vu à augmenter l’éveil chez les personnes atteintes de narcolepsie. Cela peut être assez cher. https://acheter-modafinil.site/acheter-modalert-200-mg-a-bas-prix-livraison-tres-rapide/ De façon quelque peu détournée, utilisent le remède pour lutter contre les déficits de l’attention et la diminution des facultés mentales consécutives à une chimiothérapie ou à un servage à la cocaïne.

 25. Your comment is awaiting moderation.

  Il est important de soigneusement la recherche prospectives pharmacies en ligne. Le comprimés est parfois vendu sous le nom de Provigil modafinil. https://acheter-modafinil.site/achat-modafinil/ Notre but est de proposer à nos clients et clientes une large gamme de produits les plus populaires. Mais s’il est nécessaire de mobiliser un maximum de ressources pour une activité de réflexion, cela peut se réaliser avec le stimulateur d’activité intellectuelle.

 26. Your comment is awaiting moderation.

  Le médicament est une invention française. À noter que le comprimés est interdit d’utilisation en compétition. https://acheter-modafinil.site/provigil-générique/ Dans une étude sur les troubles du sommeil de travail par quarts, Il a été vu que patients traités par Modafinil avaient moins et de plus courte durée d’attention est caduque que les patients recevant le placebo lors des tests sur le Test de Vigilance psychomotrice.

 27. Your comment is awaiting moderation.

  Lire des commentaires des autres acheteurs sur des sites Web indépendants sur le site de la pharmacie si possible. Dans les deux conditions, plusieurs études ont montré que Modafinil fonctionne bien comme un éveil promotion médicament. https://acheter-modafinil.site/modafinil-europe/ Modafinil sans ordonnance est la puce la drogue ou cognitive enhancer disponible, connu pour améliorer les performances mentales, l’énergie et se concentrer avec un risque faible d’effets secondaires négatifs.

 28. Your comment is awaiting moderation.

  Bien que, si vous le prenez à des fins non médicales, vous ne les consommerez probablement que «au besoin». Modafinil a été approuvé comme un médicament d’ordonnance pour le traitement de la narcolepsie, troubles du sommeil travail Maj, et syndrome d’apnée/hypopnée obstructive. Ce médicament agit de façon surprenante. https://acheter-modafinil.site/modiodal-drogue/ Les réflexes seraient exacerbés et la créativité stimulée. Personnes atteintes de cette affection souvent une qualité de sommeil de mauvaise qualité au cours de la nuit, et une somnolence diurne excessive ultérieure.

 29. Your comment is awaiting moderation.

  Le médicament est pris par voie orale sous forme de comprimés. Pour la narcolepsie, 100 mg est prescrit pour être pris une fois par jour, immédiatement au réveil. Il est important de soigneusement la recherche prospectives pharmacies en ligne. Ces dernières années, il y a eu un afflux de rapports et d’articles présentant des témoignages d’étudiants et de professionnels qui ont découvert l’utilisation hors indication intéressante d’un tel médicament. https://acheter-modafinil.site/nootropique-pharmacie/ Le Modafinil est un médicament développé dans les années 70 en France pour traiter la narcolepsie, une condition qui provoque une tendance aiguë à s’endormir à peu près n’importe où. Depuis sa première utilisation pour trouble du sommeil narcolepsie, Modafinil a été testé pour l’amélioration de la somnolence excessive dans le désordre de sommeil de travail par quarts et le syndrome de l’apnée du sommeil obstructive/hyopnea.

 30. Your comment is awaiting moderation.

  Lisez la suite pour découvrir comment acheter Modafinil en France. Le travail intellectuel intense mène à l’accumulation de fatigue au même titre que le travail physique, mais contrairement à la fatigue physique, il est beaucoup plus difficile de lutter contre la fatigue mentale. Notre but est de proposer à nos clients et clientes une large gamme de produits les plus populaires. https://acheter-modafinil.site/provigil-acheter/ Il commence par améliorer vos compétences cognitives en rendant plus efficace le processus de réflexion tout en augmentant votre mémoire et ce, sans aucun effet de somnolence. Dans les deux conditions, plusieurs études ont montré que Modafinil fonctionne bien comme un éveil promotion médicament.

 31. Your comment is awaiting moderation.

  La narcolepsie est un trouble du sommeil affecte sommeil et l’éveil indiquant. Ils éprouvent souvent une somnolence diurne excessive. Il est souvent utilisé par les étudiants en période d’examens, afin de réviser plus efficacement et plus longtemps, ou encore pour finir des projets en retard, en travaillant la nuit pour se rattraper. https://acheter-modafinil.site/modiodal-drogue/ C’est un excellent outil pour améliorer la qualité de vie en général, quel que soit votre objectif: que ce soit un étudiant, un athlète, un entrepreneur ou simplement une personne active qui recherche un bon élan!

 32. Your comment is awaiting moderation.

  Modafinil pas cher il est utilisé pour traiter la somnolence excessive causée par l’apnée du sommeil, la narcolepsie, les troubles du sommeil. Dans une étude sur les troubles du sommeil de travail par quarts, Il a été vu que patients traités par Modafinil avaient moins et de plus courte durée d’attention est caduque que les patients recevant le placebo lors des tests sur le Test de Vigilance psychomotrice. Une des utilisations plus courantes de sur l’étiquette du comprimés est liée à ses effets stimulants analogues, qui en font une alternative populaire aux médicaments stimulants traditionnels pour trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention (TDAH). https://acheter-modafinil.site/modafinil-ordonnance/ Notre pharmacie en ligne vous offre une solution d’achat simple et pratique. Le médicament a été testé intensivement comme un médicament favorisant la veille pour la narcolepsie.

 33. Your comment is awaiting moderation.

  De fleste andre tilskudd for forbedring av kognitiv funksjon, krever flere dager regelmessig bruk før man merker endring i kognitiv funksjon, – og de aller fleste har i utgangspunktet en svak virkning til å begynne med. Modafinil arbeider for å skape en følelse av å være uthvilt og våken uten å forårsake nervøse jitters at mange sentralstimulerende midler skaper. https://kjopmodafinil.online/kjope-modafinil-uten-resept-pa-nett/ Følg alle anvisninger på din reseptetikett.

 34. Your comment is awaiting moderation.

  I de fleste land er modafinil ansett som et reseptbelagt produkt, men er likevel enkelt å få tak i på nett. Merkevare modafinil, som Provigil®, kan være veldig kostbart. https://kjopmodafinil.online/kjope-modafinil-uten-resept-pa-nett/ Du kan ta modafinil 200 mg med eller uten mat.

 35. Your comment is awaiting moderation.

  Søvnapné er en tilstand hvor søvn blir konstant avbrutt om natten på grunn av pause i pusten eller grunne pust, vanligvis på grunn av obstruksjon av øvre luftvei. Kombinasjonen av behandling med CPAP og modafinil kan være nødvendig for å få den beste måten å behandle din tilstand. https://kjopmodafinil.ru Att ta modafinil ersätter inte at få nok med sømn.

 36. Your comment is awaiting moderation.

  Merkevare modafinil, som Provigil®, kan være veldig kostbart. Alvorlige sjeldne bivirkninger kan omfatte allergiske reaksjoner som anafylaksi og Stevens–Johnsons syndrom, samt hallusinasjoner hos personer med en historie med psykose. https://kjopmodafinil.ru Lovgivning rundt modafinil kan ha store variasjoner avhengig av land. Nettbasert leverandører med tilholdsted i land hvor disse lovene ikke gjelder, kan selge modafinil til hvem de vil.

 37. Your comment is awaiting moderation.

  Il a Г©tГ© dГ©montrГ© que le modafinil amГ©liore la prise de dГ©cision et le contrГґle Г©motionnel chez les personnes ГўgГ©es, ce qui indique que le mГ©dicament peut ГЄtre utile pour amГ©liorer certains aspects de la fonction exГ©cutive et de la cognition chez les personnes ГўgГ©es. Modafinil : 200 mg pris le matin Г©quivalent Г  100 mg du produit Г  200 mg en fin d’aprГЁs-midi ou en soirГ©e. https://achatmodafinil.space/provigil-en-canada/ Le nom chimique du modafinil est (R)-1-benzyl-2-mГ©thyl-1-phГ©nyl-Г©thylamine HCL.

 38. Your comment is awaiting moderation.

  Le modafinil est rapidement et presque complГЁtement absorbГ© par le tractus gastro-intestinal. Il est Г©galement disponible en gГ©lule et en comprimГ© mou. https://achatmodafinil.online/modiodal/ Le modafinil a Г©tГ© testГ© et s’est avГ©rГ© bien tolГ©rГ© chez les adultes et n’a Г©tГ© associГ© Г  aucun Г©vГ©nement indГ©sirable majeur.

 39. Your comment is awaiting moderation.

  Le traitement par modafinil a une demi-vie de 10,7 heures. https://achatmodafinil.ru/modiodal-maroc/ Il a Г©tГ© suggГ©rГ© que cet effet est le plus prononcГ© dans le caudГ© et dans une moindre mesure dans le lobe frontal.

 40. Your comment is awaiting moderation.

  Le modafinil a Г©tГ© utilisГ© dans des Г©tudes pilotes pour rГ©duire la somnolence associГ©e au travail postГ©. https://modafinilsansordonnance.online/modiodal-drogue/ Au Royaume-Uni, il s’agit d’un mГ©dicament dГ©livrГ© uniquement sur ordonnance.

 41. Your comment is awaiting moderation.

  Le modafinil est Г©galement disponible sous forme de suspension Г  libГ©ration prolongГ©e et de comprimГ©s Г  libГ©ration prolongГ©e. https://modafinilpascher.store/nootropique-en-vente-libre/ Le modafinil a Г©tГ© produit pour la premiГЁre fois en France par les laboratoires Lafon en 1976 pour amГ©liorer l’attention des patients atteints de narcolepsie.

 42. Your comment is awaiting moderation.

  Le modafinil semble augmenter la quantitГ© de dopamine qui est libГ©rГ©e par le corps cellulaire sГ©rotoninergique dans le noyau du raphГ© du cerveau. https://modafinilsansordonnance.online/modafinil-vente-libre/ Les personnes souffrant d’une maladie cardiaque importante doivent prendre des prГ©cautions particuliГЁres avec le Modafinil, et les patients souffrant d’apnГ©e du sommeil doivent l’Г©viter.

 43. Your comment is awaiting moderation.

  La raison en est que Provigil (Modafinil) peut vous aider Г  vous endormir plus facilement. https://lemodafinil.online/provigil-achat/ Il n’est pas recommandГ© d’utiliser plusieurs types de stimulants en raison des interactions possibles les uns avec les autres.

 44. Your comment is awaiting moderation.

  MГ©canisme d’action: Le modafinil augmente l’Г©veil, diminue la durГ©e du sommeil lent, rГ©duit la durГ©e du sommeil Г  mouvements oculaires non rapides (NREM) et retarde ou attГ©nue la transition de l’Г©veil au sommeil NREM. https://modafinilsansordonnance.store/nootropique-modafinil/ Les patients prenant des mГ©dicaments qui stimulent le cytochrome P450 CYP3A4 (par exemple, la rifampicine, la rifabutine) peuvent prГ©senter une augmentation des effets secondaires tels que des maux de tГЄte, une dyspepsie ou des nausГ©es.

 45. Your comment is awaiting moderation.

  Le modafinil est Г©galement un promГ©dicament du modafinil-monohydratГ©, qui modifie la dГ©livrance du mГ©dicament au cerveau. https://lemodafinil.online/modafinil/ Consultez toujours votre mГ©decin avant de passer d’une marque Г  une autre.

 46. Your comment is awaiting moderation.

  Le modafinil ne doit pas ГЄtre utilisГ© chez les femmes enceintes, les enfants, les mГЁres allaitantes ou chez les personnes ayant des antГ©cГ©dents d’arythmies cardiaques, ou s’ils ont des antГ©cГ©dents d’autres maladies cardiovasculaires telles qu’un accident vasculaire cГ©rГ©bral ou une maladie cardiaque. https://lemodafinil.online/nootropique-en-vente-libre/ Les scientifiques recherchent un marqueur dans le liquide cГ©phalo-rachidien pour tester la narcolepsie.

 47. Your comment is awaiting moderation.

  L’un des mГ©canismes du modafinil consiste Г  inhiber l’enzyme alanine aminotransfГ©rase. https://modafinilsansordonnance.store/ou-acheter-modafinil/ Les sujets ont Г©galement Г©valuГ© la vigilance et l’Г©nergie maximales entre 60 et 120 minutes aprГЁs la prise, 80 minutes aprГЁs l’administration sublinguale Г©tant la plus efficace.

 48. Your comment is awaiting moderation.

  Il est indiquГ© comme nouveau traitement pour ces affections en raison du manque de donnГ©es sur l’innocuitГ© et l’efficacitГ© d’autres traitements et pour sa capacitГ© Г  fournir de la vigilance et Г  amГ©liorer le fonctionnement diurne. https://lemodafinil.online/modiodal-maroc/ Le modafinil est classГ© comme un composГ© sympathomimГ©tique de type amphГ©tamine, ce qui signifie qu’il augmente la vigilance mentale, la concentration et l’activitГ© comportementale, tout en diminuant la somnolence.

 49. Your comment is awaiting moderation.

  Le modafinil peut Г©galement augmenter les niveaux de testostГ©rone dans le corps et peut aider Г  soulager la fatigue et la dГ©pression. C’est pourquoi il est important de toujours consulter votre mГ©decin pour vous assurer de l’efficacitГ© de votre nouveau mГ©dicament et des Г©ventuels effets secondaires pour vous. https://modafinilsansordonnance.store/modafinil-sans-ordonnance-quebec/ De rares rГ©actions allergiques graves peuvent survenir, y compris l’anaphylaxie.

 50. Your comment is awaiting moderation.

  Donc, vous pouvez demander, le modafinil fonctionne-t-il ? Cette rГ©ponse est difficile Г  dire, mais cela ne signifie pas que cela ne fonctionnera pas. https://modafinilpascher.store/provigil-generique/ Il a un goГ»t amer et une odeur semblable Г  celle des lys.

 51. Your comment is awaiting moderation.

  Certaines personnes prenant du modafinil ont connu une augmentation des niveaux de mélatonine, ce qui a provoqué des troubles du sommeil non menaçants chez certaines personnes. https://modafinilsansordonnance.store/acheter-modafinil-en-belgique/ Il a également été étudié chez des personnes souffrant de troubles alimentaires liés au sommeil.

 52. Your comment is awaiting moderation.

  Contrairement Г  l’amphГ©tamine, cependant, ce n’est pas un prГ©curseur de l’amphГ©tamine, un mГ©tabolite actif. https://lemodafinil.online/modiodal-maroc/ Il est approuvГ© par la Food and Drug Administration pour le traitement de la somnolence excessive associГ©e Г  la narcolepsie.

 53. Your comment is awaiting moderation.

  Si vous prenez des mГ©dicaments sur ordonnance ou en vente libre, y compris de l’insuline, certains types de mГ©dicaments cardiaques ou des anticoagulants tels que la warfarine ou l’aspirine, vous devez discuter de l’utilisation de Modafinil avec votre mГ©decin. Certaines personnes souffrent de somnolence, de confusion et de vertiges. https://modafinilgenerique.online/achat-modafinil/ Il y a un goГ»t doux associГ© Г  ce mГ©dicament qui aide Г  prГ©venir un surdosage accidentel, et il a Г©galement l’avantage de ne pas nГ©cessiter de prise de dose une fois le soir.

 54. Your comment is awaiting moderation.

  Il se dГ©cline en plusieurs points forts. Le modafinil a tendance Г  ГЄtre bien tolГ©rГ©, bien que son utilisation ne soit pas recommandГ©e chez les personnes souffrant de troubles hГ©patiques ou rГ©naux sous-jacents. https://modafinilgenerique.online/nootropiques-en-vente-libre/ L’Г©nantiomГЁre R du modafinil est en cours de dГ©veloppement en tant que traitement putatif pour des affections neurologiques telles que le TDAH et la maladie de Parkinson, et a Г©galement Г©tГ© Г©tudiГ© en tant qu’agent d’amГ©lioration cognitive.

 55. Your comment is awaiting moderation.

  Des examens et des recommandations concernant les effets Г  long terme du modafinil ont Г©tГ© prГ©parГ©s, mais l’approbation du mГ©dicament par la FDA n’a pas Г©tГ© demandГ©e. https://modafinilsansordonnance.online/nootropique-en-pharmacie/ Pour ce faire, il augmente le nombre de neurotransmetteurs appelГ©s dopamine et noradrГ©naline qui vous aident Г  rester Г©veillГ©.

 56. Your comment is awaiting moderation.

  En 2010, Adamed a produit et brevetГ© le modafinil et a commencГ© Г  le commercialiser pour l’indication de la somnolence excessive, de la somnolence associГ©e au travail postГ© et de la narcolepsie. https://modafinilpascher.store/modafinil-pharmacie-en-ligne/ Les deux peuvent ГЄtre pris par voie orale.

 57. Your comment is awaiting moderation.

  Le mГ©canisme d’action du modafinil n’est pas connu avec certitude. https://modafinilgenerique.online/modafinil-en-ligne-sans-ordonnance/ Il y avait 248 personnes qui ont pris le mГ©dicament et ont eu des rГ©actions graves.

 58. Your comment is awaiting moderation.

  La dose d’entretien quotidienne peut aller jusqu’Г  600 mg, sans limite quotidienne. https://modafinilsansordonnance.store/acheter-modafinil-en-europe/ Il n’y a pas de diffГ©rence d’efficacitГ© entre les deux Г©nantiomГЁres.

 59. Your comment is awaiting moderation.

  Cela comprend : les amphГ©tamines, les antidГ©presseurs, les antihistaminiques, les analgГ©siques, les barbituriques, les benzodiazГ©pines, les bronchodilatateurs et les dГ©congestionnants. On pense que le modafinil crГ©e moins de tolГ©rance que la cafГ©ine. https://lemodafinil.online/acheter-modafinil-en-canada/ Il peut ГЄtre utilisГ© comme additif Г  la somnolence diurne chez les personnes atteintes de narcolepsie, les travailleurs postГ©s et les personnes souffrant d’apnГ©e obstructive du sommeil pour amГ©liorer la vigilance et rГ©duire la somnolence pendant la journГ©e.

 60. Your comment is awaiting moderation.

  Cela peut expliquer comment la modulation des systГЁmes de neurotransmetteurs conduit Г  des amГ©liorations de l’Г©veil. Le rГ©sultat est une concentration accrue de dopamine et de noradrГ©naline dans le cerveau et donc une excitation et une vigilance accrues. https://modafinilsansordonnance.store/acheter-modafinil/ Le modafinil peut ГЄtre le meilleur choix pour rГ©duire la somnolence chez les personnes atteintes de narcolepsie.

 61. Your comment is awaiting moderation.

  L’arbre Swietenia pousse nativement au Malawi et au Mozambique. La structure chimique du D-818 est illustrГ©e ci-dessous : Bien que la structure chimique de l’ingrГ©dient Modafinil soit trГЁs similaire Г  celle du Modafinil, il existe deux diffГ©rences essentielles. https://modafinilsansordonnance.store/nootropique-modafinil/ Son mГ©canisme d’action n’a pas Г©tГ© entiГЁrement Г©lucidГ©, mais on pense qu’il implique la modulation des rГ©cepteurs de l’acide gamma-aminobutyrique et de la dopamine.

 62. Your comment is awaiting moderation.

  L’Agence nationale de sГ©curitГ© du mГ©dicament et des produits de santГ© (ANSM) a approuvГ© le modafinil pour cette utilisation en 1994. https://modafinilgenerique.online/modiodal-drogue/ Modafinil est disponible sous diverses formes.

 63. Your comment is awaiting moderation.

  La FDA a approuvГ© Provigil, ou modafinil aux Г‰tats-Unis, pour une utilisation dans le traitement des troubles du sommeil liГ©s au travail postГ© (SJS). Si vous prenez des mГ©dicaments sur ordonnance ou en vente libre, y compris de l’insuline, certains types de mГ©dicaments cardiaques ou des anticoagulants tels que la warfarine ou l’aspirine, vous devez discuter de l’utilisation de Modafinil avec votre mГ©decin. https://lemodafinil.online/modafinil-achat-en-ligne/ Le modafinil peut ГЄtre pris avec ou sans nourriture et n’a pas besoin d’ГЄtre pris Г  la mГЄme heure chaque jour.

 64. Your comment is awaiting moderation.

  Le modafinil est un agent favorisant l’Г©veil. https://modafinilgenerique.online/provigil-en-maroc/ C’est pourquoi le mГ©dicament est utilisГ© pour traiter la somnolence diurne excessive et le syndrome des jambes sans repos chez les personnes atteintes de narcolepsie.

 65. Your comment is awaiting moderation.

  En tant que stimulant non amphГ©tamine, le modafinil n’a pas de propriГ©tГ©s physiques addictives, ce qui signifie qu’il n’entraГ®ne pas d’effets de dГ©pendance ou de sevrage. Le modafinil est un agent Г  activitГ© dibenzazГ©pine (DBZ). https://modafinilpascher.store/provigil-en-belgique/ Le traitement par le modafinil augmente le sommeil Г  ondes lentes (SWS) de plusieurs heures, ce qui rГ©duit le temps passГ© Г©veillГ© entre les Г©pisodes de sommeil, alors que d’autres types de mГ©dicaments ont souvent peu d’effet sur l’architecture du sommeil mais favorisent un sommeil plus profond.

 66. Your comment is awaiting moderation.

  Il n’est pas clair si l’utilisation pendant la grossesse est sans danger. https://modafinilgenerique.online/acheter-du-modafinil/ Modafinil fonctionne comme un stimulant Г  court terme.

 67. Your comment is awaiting moderation.

  Il est Г©galement indiquГ© pour le traitement Г  court terme de la somnolence excessive associГ©e Г  certaines formes de la maladie de Parkinson (MP). https://modafinilsansordonnance.online/ou-trouver-modafinil/ Il a Г©tГ© approuvГ© pour le statut en vente libre par la FDA en 2008.

 68. Your comment is awaiting moderation.

  Dans une Г©tude, du cafГ© mГ©dicamenteux a Г©tГ© produit en ajoutant 200 mg de modafinil Г  une tasse de cafГ©. https://modafinilsansordonnance.store/acheter-provigil-en-ligne/ Il est tamponnГ© et contient moins de 1 % d’un antioxydant pour protГ©ger l’ingrГ©dient actif des effets de la lumiГЁre.

 69. Your comment is awaiting moderation.

  Le modafinil est capable d’induire des effets noradrГ©nergiques deux fois plus longtemps que les amphГ©tamines. Le principal mГ©tabolite actif du modafinil est le N-desmГ©thylmodafinil. https://modafinilgenerique.store/provigil/ Il peut Г©galement ГЄtre trouvГ© dans les supplГ©ments nutritionnels de musculation.

 70. Your comment is awaiting moderation.

  Chez les individus dont l’activité professionnelle requiert une vivacité de réflexion intellectuelle et une concentration maximale, il est possible que dans certaines situations le cerveau cesse de “fonctionner”. https://fr.ulule.com/achat-modafinil-en-ligne/ La division des doses est quelque chose que vous devrez tester vous-même.

 71. Your comment is awaiting moderation.

  Si vous voulez acheter mГ©dicament pour dormir sans ordonnance, vous devriez comprendre que ce mГ©dicament a clairement prononcГ©, effet stimulant sur les fonctions du systГЁme nerveux central. https://fr.ulule.com/modafinil-en-france/ La mГ©thode la plus sГ»re pour acheter mГ©dicament pour dormir vite en ligne.

 72. Your comment is awaiting moderation.

  Modafinil pas cher il est utilisé pour traiter la somnolence excessive causée par l’apnée du sommeil, la narcolepsie, les troubles du sommeil. https://fr.ulule.com/modafinil-en-belgique/ Сes comprimés est un nootropique qui stimule l’éveil, la vigilance et l’énergie.

 73. Your comment is awaiting moderation.

  Pour finir, il est parfois utilisé par les sportifs pour bénéficier d’une amélioration bluffante de leur endurance physique et mentale, ainsi que de leur concentration sur l’effort. https://fr.ulule.com/modafinil-en-suisse/ Le moment idéal pour prendre pilules est le matin, au réveil.

 74. Your comment is awaiting moderation.

  Le Modafinil est un seul médicament de prescription dans la plupart des pays. https://fr.ulule.com/modafinil-sansordonnance/ Cela permet à l’acheteur d’économiser de l’argent.

 75. Your comment is awaiting moderation.

  Cependant, on ne sait pas si le modafinil inhibe directement la production de NO. La dose d’entretien quotidienne peut aller jusqu’Г  600 mg, sans limite quotidienne. https://modafinilgenerique.online/modafinil-en-ligne-sans-ordonnance/ Le modafinil, Г©galement connu sous les noms d’Alertec, d’Epitec, d’Epidol, d’Epidone, de Levorex et de Provigil, est un mГ©dicament favorisant l’Г©veil dГ©rivГ© de l’amphГ©tamine.

 76. Your comment is awaiting moderation.

  Il est Г©galement utilisГ© aux Г‰tats-Unis pour traiter les troubles du sommeil liГ©s au travail postГ©. https://achatmodafinil.ru/acheter-modafinil-en-europe/ L’augmentation rГ©sultante de l’activitГ© des neurotransmetteurs (les neurotransmetteurs sont des substances chimiques qui permettent aux cellules nerveuses de se parler et d’envoyer et de recevoir des messages) conduit Г  l’Г©veil et Г  une vigilance accrue.

 77. Your comment is awaiting moderation.

  La dose maximale recommandГ©e est de 400 mg par jour. Le modafinil est souvent le premier choix de traitement pour la somnolence diurne excessive causГ©e par l’OSA car il n’y a pas d’effets secondaires majeurs et il est bien tolГ©rГ©. https://lemodafinil.online/commander-modafinil-en-ligne/ Le modafinil (Provigil) est un stimulant du systГЁme nerveux central utilisГ© pour traiter la somnolence associГ©e Г  la narcolepsie, les troubles du sommeil liГ©s au travail postГ© et l’apnГ©e obstructive du sommeil.

 78. Your comment is awaiting moderation.

  Certaines personnes prenant du modafinil ont connu une augmentation des niveaux de mГ©latonine, ce qui a provoquГ© des troubles du sommeil non menaГ§ants chez certaines personnes. Le modafinil a une longue demi-vie d’Г©limination qui reste constante, qu’il y ait ou non de la nourriture dans le corps, et sans accumulation de mГ©dicament aprГЁs une utilisation Г  long terme. https://modafinilgenerique.store/acheter-modafinil-en-canada/ L’arrГЄt est recommandГ© dГЁs les premiers signes d’Г©ruption cutanГ©e ou de rГ©actions similaires.

 79. Your comment is awaiting moderation.

  Le modafinil peut ГЄtre pris en une dose unique ou en deux doses fractionnГ©es. https://modafinilgenerique.online/acheter-modafinil-en-suisse/ Il existe un certain nombre d’ingrГ©dients actifs diffГ©rents, mais le mГ©canisme exact n’est pas clair.

 80. Your comment is awaiting moderation.

  Lorsque ces mГ©dicaments sont pris ensemble, ils peuvent entraГ®ner des effets secondaires. https://modafinilgenerique.store/acheter-modafinil-en-canada/ Le modafinil semble agir en agissant sur la dopamine et en modulant les zones du cerveau impliquГ©es dans le cycle du sommeil.

 81. Your comment is awaiting moderation.

  Le modafinil est gГ©nГ©ralement administrГ© par voie orale sous forme de comprimГ©s et gГ©nГ©ralement pris au moment d’un Г©pisode de sommeil (vraisemblablement au coucher). Certains patients peuvent ressentir un lГ©ger mal de tГЄte comme effet secondaire, et cela peut provoquer de l’insomnie, des Г©tourdissements et de l’anxiГ©tГ©. https://icimodafinilenligne.com/acheter-modafinil-en-france/ La formulation originale de Modafinil, Ritalin-SR, a un dГ©but d’action rapide (moins d’une heure) et est prise cinq fois par jour.

 82. Your comment is awaiting moderation.

  Modafinil traite la somnolence diurne associГ©e Г  ces conditions. п»їPour les humains, le modafinil a Г©tГ© approuvГ© pour le traitement de la narcolepsie avec cataplexie aux Г‰tats-Unis en mars 1997, le traitement des troubles du sommeil liГ©s au travail postГ© aux Г‰tats-Unis en mai 1998 et pour le traitement de l’apnГ©e obstructive du sommeil en septembre 2007. https://modafinilsansordonnance.store/acheter-modafinil-sans-ordonnance/ Nous vous recommandons de consulter le plan du site Drugs.

 83. Your comment is awaiting moderation.

  Il est considГ©rГ© comme un dГ©rivГ© de l’amphГ©tamine. Selon le Dr Adam Laskin, directeur du Rush University Sleep Disorders Center, В« le modafinil possГЁde toutes les caractГ©ristiques d’un excellent mГ©dicament : ses effets sont quantifiables, il ne perturbe pas le sommeil et il ne crГ©e pas de dГ©pendance. https://achatmodafinil.ru/commander-modafinil-en-ligne/ La posologie habituelle pour cela est de 150 Г  200 mg.

 84. Your comment is awaiting moderation.

  Le modafinil doit ГЄtre pris avec de la nourriture pour rГ©duire le risque d’effets secondaires gastro-intestinaux. https://modafinil100mg.online/modafinil-en-ligne-sans-ordonnance/ Il a Г©galement Г©tГ© utilisГ© pour traiter d’autres affections telles que les troubles du sommeil liГ©s au travail postГ© Г  des doses allant jusqu’Г  400 mg.

 85. Your comment is awaiting moderation.

  Modafinil peut interagir avec les mГ©dicaments suivants : Le nom de marque en anglais du modafinil est Provigil ; le principal ingrГ©dient actif du mГ©dicament est le modafinil, et son principal concurrent Г  cet Г©gard est l’armodafinil. Le modafinil a Г©tГ© dГ©veloppГ© pour la premiГЁre fois comme traitement de la narcolepsie dans les annГ©es 1970 par le neuroscientifique franГ§ais Michel Jouvet et les laboratoires Lafon. https://lemodafinil.online/acheter-modafinil-en-europe/ Il a Г©galement Г©tГ© dГ©montrГ© qu’il agit sur les rГ©cepteurs de la sГ©rotonine dans le cerveau, aidant Г  augmenter la vigilance, tout en diminuant la fatigue et les sentiments de dГ©pression.

 86. Your comment is awaiting moderation.

  Ils sont disponibles en comprimГ©s de 100 mg et 200 mg. Les effets secondaires rares ou graves comprennent les rГ©actions allergiques, le syndrome de Stevens-Johnson, la confusion, les hallucinations, les cataractes et les tremblements. https://modafinil100mg.online/modafinil-en-ligne-sans-ordonnance/ Le modafinil est un mГ©dicament qui rГ©duit la somnolence.

 87. Your comment is awaiting moderation.

  Le modafinil est un transmetteur de catГ©cholamine, plus prГ©cisГ©ment une noradrГ©naline. Il a Г©galement Г©tГ© dГ©montrГ© que 400 et 600 mg rГ©duisent la somnolence excessive associГ©e Г  la narcolepsie avec cataplexie. https://modafinil200mg.online/acheter-modafinil-generique/ Le modafinil est un mГ©dicament stimulant qui a Г©tГ© approuvГ© par la Food and Drug Administration (FDA) des Г‰tats-Unis pour traiter les troubles du sommeil tels que la narcolepsie et les troubles du sommeil liГ©s au travail postГ©.

 88. Your comment is awaiting moderation.

  Il n’est pas recommandГ© chez les personnes souffrant d’arythmie, d’hypertension artГ©rielle, d’hypertrophie ventriculaire gauche importante ou de dГ©pression. https://modafinilsansordonnance.online/acheter-modafinil-en-maroc/ Il agit comme un inhibiteur de l’enzyme monoamine oxydase A (MAOA), qui interfГЁre avec un neurotransmetteur, la sГ©rotonine, et de l’enzyme monoamine oxydase B (MAOB), qui interfГЁre avec un neurotransmetteur, la noradrГ©naline.

 89. Your comment is awaiting moderation.

  Le coГ»t d’une dose typique peut ГЄtre supГ©rieur Г  60 $. https://achatmodafinil.online/acheter-modafinil-sans-ordonnance/ L’Adderall (amphГ©tamine/dextroamphГ©tamine, connue aux Г‰tats-Unis sous le nom d’Adderall XR, approuvГ© en 1987) et le mГ©thylphГ©nidate (MPH, Г©galement connu sous le nom de Concerta, approuvГ© en 1991) sont des dГ©rivГ©s d’amphГ©tamine utilisГ©s pour traiter le trouble dГ©ficitaire de l’attention avec hyperactivitГ©, mais sont Г©galement connus pour augmenter l’Г©veil et la concentration.

 90. Your comment is awaiting moderation.

  AprГЁs administration, le modafinil passe dans le foie oГ№ la plus grande partie est mГ©tabolisГ©e. Le modafinil se prГ©sente sous forme de comprimГ©s de 10 et 25 mg, sous forme liquide et sous forme de comprimГ©s. https://modafinilgenerique.online/acheter-modafinil-en-europe/ Des Г©tudes chez l’animal ont suggГ©rГ© qu’il est capable de contrecarrer les effets du neurotransmetteur adГ©nosine dans le SNC, et cela peut Г©galement ГЄtre vrai chez l’homme.

 91. Your comment is awaiting moderation.

  D’autres composГ©s apparentГ©s ont Г©tГ© dГ©veloppГ©s dans les annГ©es 1980 par le groupe de Claude Berriault Г  l’UniversitГ© de Nice Sophia Antipolis. https://achatmodafinil.space/acheter-modafinil-en-maroc/ Le modafinil diffГЁre de l’amphГ©tamine et de la cocaГЇne par sa pharmacologie unique et ses effets sur le SNC.

 92. Your comment is awaiting moderation.

  Canadian Online Pharmacy Cialis, Difference and Comparison. https://www.kadenze.com/users/comprar-modafinil-sin-receta-en-linea Our Drugstore. Prescription medicines from UK online pharmacy posted direct.

 93. Your comment is awaiting moderation.

  Pharmacies. https://www.kadenze.com/users/kobe-modafinil-uden-recept-online Buy Medicines Online and Pay Cash on Delivery Dawaai.pk an authentic and.

Leave a Comment